Hoe lang mogen vakantiedagen bewaard worden?

 
Hoe lang mogen vakantiedagen bewaard worden?
Hebben uw medewerkers nog vakantiedagen over dit jaar? Dan mogen zij die meenemen naar volgend jaar. Wettelijke vakantiedagen vervallen voor uw personeel na 6 maanden en voor de hidha’s na 5 jaar. En hoe zit het met bovenwettelijke uren? U leest het in dit bericht.

Definitie: Wettelijke vakantiedagen zijn de uren waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft. Dat is 4 keer het aantal werkuren per week. Daarnaast zijn er in de Cao Huisartsenzorg en in de Cao Hidha afspraken gemaakt over extra vakantiedagen, dat zijn de bovenwettelijke uren.

Cao Huisartsenzorg

Voor het personeel dat valt onder Cao Huisartsenzorg geldt dat de wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. De overgebleven uren van 2020 moeten dus voor 1 juli 2021 opgemaakt worden.

In de Cao Huisartsenzorg staat dat werknemers 38 extra vakantieuren krijgen. Deze bovenwettelijke uren vervallen 5 jaar na het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat werknemers bovenwettelijke vakantieuren krijgen op basis van leeftijd.

Cao Hidha

Voor de huisartsen in dienst van een huisarts (hidha’s) is afgesproken dat alle vakantiedagen (wettelijke en bovenwettelijke) pas na 5 jaar vervallen. 

Welke uren schrijf ik als eerste af?

Als een medewerker vrij neemt, schrijft u eerst de wettelijke vakantiedagen af, daarna de bovenwettelijke. Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer met vakantie gaat dan worden de uren volledig afgeboekt van het tegoed. Er is geen verschil tussen volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Reden daarvan is dat gedurende arbeidsongeschiktheid ook het volledig aantal uren (wettelijk en bovenwettelijk) wordt opgebouwd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het bewaren van vakantiedagen? Of andere personeelsvragen waar u als praktijkhouder mee zit? Neem dan contact op via cao@lhv.nl of via 085 - 04 80 110.