Hoe staat u tegenover tabaksontmoediging?

 
Hoe staat u tegenover tabaksontmoediging?
Hoe staat u tegenover tabaksontmoediging door artsen? Het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt (huis)artsen met én zonder ervaring met tabaksontmoediging om mee te doen aan een onderzoek naar de opvattingen en gedragingen van artsen.

De LHV streeft in samenwerking met artsenkoepel KNMG naar een rookvrije samenleving en hoopt dat deze dichterbij komt door inzichten vanuit dit onderzoek.

Uw ervaringen

De onderzoekers zoeken huisartsen, anesthesiologen, cardiologen, chirurgen, internisten, jeugdartsen, kinderartsen, longartsen, neurologen en verslavingsartsen. De vragenlijst gaat in op uw mening over tabaksontmoediging, uw ervaringen met tabaksontmoediging en factoren die dit bevorderen of belemmeren. U kunt ook meedoen als u geen (uitgebreide) ervaring hebt met tabaksontmoediging.

De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Ga naar de vragenlijst »
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Eline Meijer, MSc, e.meijer@lumc.nl.

Achtergrond van het LUMC-onderzoek

Centraal staat de implementatie van de richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning, die in 2016 is herzien. Zie ook de samenvattingskaart van de richtlijn. Deze richtlijn biedt zorgverleners handvatten voor een evidence-based benadering en behandeling van rokende patiënten. Het onderzoek heeft als doel om de uitvoering van stoppen met roken-zorg volgens deze richtlijn onder huisartsen en medisch specialisten in kaart te brengen (implementatiegraad).

Ook worden determinanten van implementatie in kaart gebracht (bijvoorbeeld opvattingen over tabaksontmoediging). Dit geeft handvatten voor het verbeteren van de implementatie van de richtlijn in de toekomst en zal daarmee, uiteindelijk, leiden tot verbetering van de volksgezondheid. Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Naar vragenlijst

Meer informatie