In Hoofdlijnenakkoord financiering voor ontsluiten patiëntgegevens

 
In Hoofdlijnenakkoord financiering voor ontsluiten patiëntgegevens
Tussen 2019 en 2022 komt er meer geld beschikbaar voor ICT in de huisartsenzorg. Deze afspraak is gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Formeel moeten enkele partijen nog akkoord geven , maar zodra dat definitief is, betekent het voor de huisartsenzorg onder andere dat het programma OPEN (Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) groen licht krijgt. Doel van het programma is dat huisartsen uiterlijk in 2020 aan patiënten veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal toegang kunnen verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens.

Het programma OPEN  is een gezamenlijk initiatief van LHV, het NHG en InEen en ondersteunt huisartsen en eerstelijnsorganisaties bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten.

Dit is in het belang van de patiëntenzorg, om huisartsen en eerstelijnsorganisaties mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Bekijk ook de folder over wat OPEN inhoudt