Hoorzitting NMa-boete

 
Precies een jaar geleden heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de LHV een boete van 7,7 miljoen euro gegeven omdat zij van oordeel is dat de LHV een inbreuk heeft gemaakt op de Mededingingswet. De LHV verzet zich hier fel tegen, omdat naar haar oordeel absoluut geen sprake is van een inbreuk. Zij is dan ook juridisch in het geweer gekomen tegen de uitspraak. Op dinsdag 8 januari heeft in het kader van de bezwaarprocedure een hoorzitting plaatsgevonden.

Fase van bezwaar
De procedure van bezwaar en beroep bestaat uit meerdere stappen. De eerste stap bestaat eruit dat de NMa in de fase van bezwaar zelf haar eigen besluit gaat heroverwegen. De wet bepaalt dat zij zich daarbij laat adviseren door een commissie van onafhankelijke externe deskundigen (in de regel hoogleraren en/of wetenschappers), de Bezwaar Advies Commissie. Afgelopen week heeft deze Bezwaar Advies Commissie het bestuur en de directie van de LHV gehoord, bijgestaan door de advocaat van de LHV. Er is uitgebreid gelegenheid geweest de schriftelijke fase van de bezwaarprocedure toe te lichten.

Wachten op nieuw besluit NMa
Het advies van de Bezwaar Advies Commissie zal waarschijnlijk in februari de Raad van Bestuur van de NMa gaan bereiken. Die zal vervolgens haar oorspronkelijke besluit heroverwegen, mede op basis van het advies, en met een nieuw besluit komen. Dat kan eruit bestaan dat zij de oorspronkelijke boete in stand houdt, dat zij die verlaagt of dat zij die herroept. De uitspraak is te verwachten in het voorjaar van 2013.

Mogelijk nog lange tijd te gaan
Omdat de LHV overtuigd is van de onjuistheid van welke boete dan ook, zal zij zich tot de rechter wenden indien de NMa haar oorspronkelijke besluit niet intrekt. Het indienen van de stukken bij de rechtbank zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Omdat op dit moment de rechtbank vanwege de hoeveelheid werk een wachttijd heeft van ongeveer een jaar, is het inmiddels medio 2014 alvorens daar de molen gaat draaien. Mocht het nodig zijn naar de rechter te stappen, dan zijn we dus een hele tijd verder alvorens er meer duidelijkheid is. Hopelijk komt het niet zo ver en zal de Raad van Bestuur tijdig inzien dat zij op een verkeerd spoor heeft gezeten en dus de boete kan schrappen.