Huisarts-ambassadeur helpt bij niet-pluisgevoel kindermishandeling

 
Huisarts-ambassadeur helpt bij niet-pluisgevoel kindermishandeling
Hoe herkent u verwaarlozing of mishandeling bij een kind in uw praktijk? En hoe maakt u dit vermoeden bespreekbaar? Het zijn vragen waarmee een huisarts-ambassadeur aanpak kindermishandeling u kan helpen. Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die mishandeling vermoeden of signaleren. Samen met de LHV zetten zij op korte termijn een landelijk ambassadeursnetwerk op.

Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Lichamelijk, maar ook emotioneel of seksueel. Een snelle rekensom leert dat dit vijftien kinderen uit uw praktijk kunnen zijn. Als huisarts heeft u een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling, omdat u zicht hebt op het kind én op de andere gezinsleden.

Sparren met uw collega

De praktijk leert dat kindermishandeling lastig te herkennen is: er is een groot grijs gebied en veel speelt zich onder de radar af. Bovendien zijn huisartsen voorzichtig in hun oordeel. Doorgaans terecht omdat een melding bij Veilig Thuis de relatie met de ouders ernstig onder druk kan zetten. In het hele land is een beweging te zien van huisartsen die als vraagbaak en adviseur voor hun collega’s in de regio optreden: een initiatief dat de LHV van harte steunt. Het sparren met een collega is laagdrempeliger. Zij kunnen u helpen uw niet-pluisgevoel te objectiveren en meekijken of u een belangrijke stap of signaal over het hoofd ziet.

Laagdrempelige expert

Dat is dan ook precies het idee achter het nieuwe, landelijke netwerk van huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling. Huisartsen die als experts op dit terrein hun collega’s kunnen helpen: bij het signaleren van de risico’s, het afwegen van een aanpak en het adviseren over contact met bureau Veilig Thuis. De huisarts-ambassadeurs hebben korte lijnen met de vertrouwensarts. Daarnaast kennen ze uit eigen ervaring de dilemma’s waarvoor u staat.

Stimuleert het vragen van advies

Het werken met huisarts-ambassadeurs stimuleert het vragen van advies bij Veilig Thuis. Dit is een verplichte stap in de KNMG meldcode. Het vragen van advies leidt tot een hoger aantal terechte meldingen.

Landelijk netwerk

De LHV wil graag aan iedere Veilig Thuis-regio, in totaal 26, een ambassadeur koppelen. Deze huisarts-ambassadeur wordt daarmee ‘het gezicht van de aanpak kindermishandeling’. De eerste ambassadeurs zijn huisartsen die al een voortrekkersrol vervullen als het gaat om het delen van kennis over en ervaringen met het signaleren en aanpakken van kindermishandeling. Samen met de LHV zullen zij nog dit jaar de behoefte aan scholing en de manier van werken vanuit het netwerk verder vormgeven. Dit gebeurt in samenwerking met de Vereniging van Vertrouwensartsen.

Ook huisarts-ambassadeur worden?

Wilt u zelf aan de slag als ambassadeur of heeft u een vraag over het landelijk netwerk? Dan kunt u mailen met Jelly Hogendorp 

Samen strijden tegen kindermishandeling

Het netwerk van huisarts-ambassadeurs maakt deel uit van een artsenbreed strijdplan. U herkent toekomstige acties en informatie aan het nieuwe beeldmerk Huisartsen tegen kindermishandeling. In het komende nummer van De Dokter maakt u kennis met twee huisarts-ambassadeurs en leest u meer over het landelijk netwerk.

Bekijk ook: