Huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling aan de slag

 
Huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling aan de slag
Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Samen met de LHV wordt een landelijk ambassadeursnetwerk opgezet, de eerste huisarts-ambassadeurs zijn voor leden online te vinden.

De huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling vervullen vooral een 'brugfunctie'. Ze leggen contacten tussen de spelers in het veld, versoepelen de samenwerking, delen hun specifieke kennis en ervaring, kaarten vaker voorkomende problemen of misverstanden aan bij instanties en proberen ze op te lossen.

Veilig Thuis

De vertrouwensarts van Veilig Thuis is de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen als het om een specifieke casus gaat, maar daaraan voorafgaand kunt u ook met een ambassadeur sparren.

Bij u in de buurt

Als LHV-lid kunt u via dit landkaartje de contactgegevens vinden van de huisarts-ambassadeur bij u in de buurt. Dit overzicht wordt komende tijd uitgebreid. Zelf ambassadeur worden? Meld u dan aan bij LHV-beleidsmedewerker Jelly Hogendorp via j.hogendorp@lhv.nl.

Nieuwe ondersteuningmaterialen

Daarnaast zijn er nieuwe ondersteuningsmaterialen ontwikkeld om u te steunen bij de signalering van kindermishandeling en een adequate hulpverlening. Het gaat daarbij om een kindercheck-alert in het HIS, een geactualiseerde LESA en nascholing. Meer over deze materialen