Huisarts heeft meer tijd nodig voor oudere patiënt

 
Huisarts heeft meer tijd nodig voor oudere patiënt
De totale tijd die door huisartsen wordt besteed aan contacten met oudere patiënten is toegenomen in de afgelopen 3 jaar. En voor patiënten van 85 jaar en ouder is een toename te zien in het aantal contacten met de huisarts voor ‘intensieve zorg’. Dat concludeert het NIVEL na onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en de LHV.

Het totaal aantal contacten met oudere patiënten is gelijk gebleven, maar de totale tijd die besteed wordt aan contacten met oudere patiënten is hierdoor toegenomen. Patiënten van 85 jaar en ouder hebben vaker contact met de huisarts voor intensieve zorg, zoals terminale zorg of zorg voor patiënten met een hoge ZZP-indicatie. De toename in tijd voor de zorg voor oudere patiënten betekent voor een rekenpraktijk (1 fte) dat er per maand minimaal 2,5 uur extra tijd besteed wordt aan directe zorg voor ouderen. 

Meer regelwerk

Huisartsen geven aan dat ze steeds meer tijd kwijt zijn om dingen te regelen rond de zorg voor oudere patiënten, onder andere doordat ze hiervoor met steeds meer partijen te maken hebben. Als positief ervaren huisartsen dat ze sinds de veranderende maatregelen in de ouderenzorg meer adequate zorg kunnen verlenen aan oudere patiënten.

Minder patiënten per huisarts

De extra tijd voor de zorg voor oudere patiënten wordt op dit moment opgevangen door de huisartsenpraktijken zelf. “De vraag is voor hoe lang dit nog goed gaat”, reageert LHV-bestuurder Garmt Postma. “Deze uitkomsten sterken ons in de overtuiging dat de voorzieningen voor ouderen beter op orde moeten zijn en dat de huisarts meer tijd moet krijgen voor zijn patiënten.”

Aan de hand van een business case onderzoekt de LHV momenteel welke oplossingen haalbaar zijn zodat de huisarts daadwerkelijk meer tijd krijgt. Een van die oplossingen is minder patiënten per huisarts.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijsten onder huisartsen, een focusgroep met huisartsen en van gegevens van 213 huisartsenpraktijken uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn van januari 2013 tot en met september 2016. Lees meer op www.nivel.nl.

Meer informatie