Huisarts kan probleem tussen VGZ en Ikazia niet oplossen

 
Huisarts kan probleem tussen VGZ en Ikazia niet oplossen
Veel huisartsen hebben bij de LHV verontwaardigde reacties laten horen op het verzoek van zorgverzekeraar VGZ om geen VGZ-verzekerden meer door te verwijzen naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De LHV is van mening dat de huisarts geen partij is in het oplossen van problemen bij zorginkoop tussen verzekeraar en ziekenhuis en heeft VGZ dringend gevraagd om tot een oplossing te komen.

Op 5 juli jl ontvingen de huisartsen in Rotterdam en omgeving het verzoek van VGZ om VGZ-verzekerden voor nieuwe zorgvragen in 2019 niet langer naar het Ikazia Ziekenhuis te verwijzen. Daarna heeft het Ikazia Ziekenhuis de huisartsen zelf ook geïnformeerd.

Verontwaardiging

Budgetproblematiek is een onjuist criterium bij verwijzen. Huisartsen zullen dit niet kunnen en willen meenemen in de afweging die zij in de spreekkamer maken. De LHV heeft VGZ per brief laten weten de verontwaardiging onder huisartsen te delen en van VGZ te verwachten dat zij zelf haar verzekerden informeert over de ontstane situatie rond het Ikazia Ziekenhuis. 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Brief van LHV aan VGZ inzake Ikazia 85.75 KB