Huisarts ziet extra ruimte uit Hoofdlijnenakkoord niet terug in eigen contract

 
Huisarts ziet extra ruimte uit Hoofdlijnenakkoord niet terug in eigen contract
Huisartsen kijken negatief naar het contract voor 2019, blijkt uit een peiling van de LHV na de moeizame contracteringsperiode voor 2019. Het voldoet niet aan de verwachtingen na de gemaakte afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Thema’s als Meer Tijd voor de Patiënt en adequate financiering moeten hoger op de agenda komen. Als verzekeraars ruim voldoende willen scoren, moeten ze meer meedenken en afspraken concreter uitwerken. De LHV verwacht dat de uitkomst van de NZa-monitoring eenzelfde beeld zal schetsen.

Het contract voor 2019 maakt de verwachtingen niet waar. Verzekeraars lijken de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord vrijblijvend over de looptijd tot 2022 te willen spreiden. Dat kan echt niet, zegt LHV-bestuurslid Paulus Lips: ‘Wij huisartsen hebben haast, want de druk in de praktijken loopt op. Er moet nu wat gebeuren. We hebben duidelijk afgesproken dat er regionaal overleg komt over waar de prioriteiten moeten liggen en dat daar als eerste in wordt geïnvesteerd. Dat kan voor de ene regio organisatie en infrastructuur zijn, elders achterstandswijken of juist ouderenzorg.’

Uit het onderzoek van NewCom blijkt dat huisartsen de regiospecifieke inhoud bij zorgverzekeraar Eno voldoende beoordelen, namelijk met een 7. Op het randje van een (on)voldoende staan CZ en VGZ met respectievelijk een 5,7 en een 5,5. De andere verzekeraars scoren onvoldoende met als dieptepunt de score van Zilveren Kruis met een 3,7.

Daling over de hele linie

De resultaten laten over alle thema’s dalingen zien. Zo is nog slechts 26% van de huisartsen het eens met de stelling dat het zorgcontract hen in staat stelt om patiënten de juiste zorg te bieden. Ook zegt 75% van de respondenten dat ze met het aangeboden zorgcontract hun praktijk niet op een gezonde manier te kunnen voeren.

De zorgen van de huisartsen over de werkdruk en de financiën zet een rem op innovatie en Juiste Zorg Op De Juiste Plek. Lips: ‘Alleen huisartsen die tevreden zijn over hun contract hebben daar meer tijd voor. Andere huisartsen lijken zich sterk af te vragen wat de meerwaarde is van een contract met een zorgverzekeraar. Het vertrouwen bij huisartsen voor hun verzekeraar is slechts zeer beperkt aanwezig. Ook dit onderzoek laat zien dat huisartsen net als in 2018 een contract ervaren als het tekenen bij het kruisje. Met alle regiospecifieke afspraken die nog gemaakt moeten worden is die ongelijkheid geen goede uitgangspositie’.

NZa-onderzoek

Het signaal dat de LHV-enquête afgeeft is duidelijk. Eind april volgen de resultaten van de NZa-monitor, waarvan de LHV verwacht dat die eenzelfde beeld zullen schetsen. ‘De afspraken uit het akkoord moeten door alle partijen worden uitgevoerd en dus ook door de verzekeraars. Daar gaan we de komende maanden met VWS en de verzekeraars over in gesprek,’ zegt Lips. ‘Houden verzekeraars zich er dan toch niet aan, dan is het de vraag of we echt wat aan het akkoord hebben en wordt het tijd voor hardere maatregelen.’

Het contracteringsonderzoek, uitgevoerd door NewCom, is vergelijkbaar met het onderzoek naar aanleiding van de contracten voor 2018. In het rapport zijn 2018 en 2019 naast elkaar gezet zodat de trend duidelijk wordt.

Download het rapport Zorgcontractering

Lees het uitgebreide artikel over dit onderzoek in tijdschrift De Dokter hier.