Huisarts ziet toename zware psychische problematiek in spreekkamer

 
Huisarts ziet toename zware psychische problematiek in spreekkamer
In het afgelopen jaar hebben huisartsen meer patiënten met psychische problemen behandeld en de gepresenteerde klachten zijn in toenemende mate complex. Dat is een van de conclusies uit de derde ggz-peiling van de LHV, die door 1878 huisartsen is ingevuld. Wanneer de patiënt specialistische hulp nodig heeft, is opschaling volgens huisartsen vaak niet, of niet snel genoeg mogelijk.

De bedoeling van het huidige ggz-systeem is dat psychische problematiek zoveel mogelijk dicht bij huis wordt opgepakt. Dat is ook precies wat er gebeurt. Huisartsen willen graag bijdragen aan de opvang van ggz-patiënten, zo blijkt bijvoorbeeld uit het hoge percentage respondenten (91 procent) dat werkt met een praktijkondersteuner ggz. Voor patiënten met ernstige psychische problemen ligt de optimale behandeling niet in de huisartsenpraktijk, daarvoor is specialistische hulp nodig. Huisartsen geven aan dat patiënten soms maanden op een wachtlijst staan en daardoor niet snel genoeg de hulp krijgen die ze verdienen.   

Communicatie

Ruim 80 procent van de respondenten zegt dat er meer dan voorheen patiënten uit de gespecialiseerde ggzterug komen. De communicatie met de gespecialiseerde ggz rond de overdracht van patiënten laat daarbij te wensen over. Voor een terugverwijzing vanuit de ggz naar de huisarts is een warme overdracht nodig; telefonisch overleg tussen behandelaar en huisarts, instemming met de overname van een patiënt  en een snelle ontslagbrief met relevante informatie voor de vervolgbehandeling. Op die goede contacten wil ook GGZ Nederland bij de ggz-instellingen grote nadruk leggen. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

LHV-bestuurslid Geert-Jan van Loenen reageert op de uitkomsten: ‘We hebben met elkaar afgesproken ‘bij de huisarts als het kan, elders als het moet’, dit betekent dat alle betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg een pittige klus hebben te klaren. Die bereidheid is overal aanwezig en voelbaar. Het gemeenschappelijke uitgangspunt is het bieden van de beste zorg aan kwetsbare patiënten en dat vraagt om rust, tijd en aandacht. Niet alleen aandacht van de huisarts en de psychiater, ook van zorgverzekeraars en de politiek. De LHV vraagt andere partijen dan ook te helpen de psychische zorg voor deze kwetsbare groep patiënten goed en flexibel te regelen.

Resultaten ledenpeiling

Huisartsen hebben antwoord gegeven op de vraag waar zij in het huidige ggz-systeem tegenaan lopen. Het meest genoemd worden:

 • de wachttijden in de gespecialiseerde ggz (51%),
 • de zorg voor ernstig psychiatrische patiënten (48%)
 • en problemen rond de verwijzing (41%).  

Aantal patiënten

 • 69 procent geeft aan dat er meer mensen met psychische klachten naar het spreekuur komen.
 • 66 procent vindt dat de complexiteit van de gepresenteerde klachten is toegenomen. Ook hier een toename ten opzichte van de vorige peiling (toen 50%).

Verwijsmogelijkheden gespecialiseerde ggz

 • 80 procent zegt meer patiënten uit de gespecialiseerde ggz over te nemen.
 • Problemen die huisartsen daarbij ervaren: tijdgebrek (52%), problemen in de samenwerking met de psychiatrie (51%), zich onvoldoende bekwaam voelen (48%) en gebrek aan voldoende beschikbaar personeel (33%).
 • 57 procent van de respondenten ervaart de verwijsmogelijkheden naar de gespecialiseerde ggz als matig tot voldoende. 38 procent ervaart genoeg mogelijkheden voor verwijzing.
 • De wachttijden voor de gespecialiseerde ggz zijn langer dan in de generalistische basis ggz: 47 procent van de huisartsen geeft aan dat patiënten binnen 4-8 weken terecht kunnen, 40 procent geeft aan dat dat langer dan 8 weken duurt.
 • Over de wachttijden bij de crisisdienst zegt 53 procent dat er onveranderd korte of geen wachttijden zijn. 23 procent zegt dat er onveranderd lange wachttijden zijn en 22 procent dat er langere wachttijden zijn dan voorheen.
 • 50 procent beoordeelt de samenwerking met de crisisdienst als goed.

Generalistische basis ggz

 • De mogelijkheden voor verwijzing naar de generalistische basis ggz: 58 procent ervaart genoeg mogelijkheden voor verwijzing, 41 procent beoordeelt de verwijsmogelijkheden als matig.
 • Wachttijden in de generalistische basis ggz: volgens 42 procent van de respondenten kunnen patiënten binnen 4 weken terecht, 49 procent geeft aan dat patiënten tussen 4-8 weken terecht kunnen.   

Praktijkondersteuner ggz

 • 53 procent heeft voldoende uren voor de POH-GGZ beschikbaar, 46 procent geeft aan meer uren nodig te hebben.
 • 35 procent komt op dit moment wel uit met de financiering van de POH-GGZ.

Download de uitkomsten van de ggz-peiling.

Achtergrondvariabelen

 • N = 1878
 • 64 procent van de respondenten is praktijkhouder
 • Verdeling over solo-, duo-, groepspraktijken is bijna gelijk (tussen 23-26 procent), gezondheidscentra 16 procent
 • Verdeling respondenten over het hele land
 • Er is gevraagd naar de ervaringen in het afgelopen jaar

In het juli-nummer van LHV-ledenblad De Dokter geven bestuurslid Geert-Jan van Loenen, drie huisartsen en GGZ Nederland duiding aan de resultaten van de derde ledenpeiling ggz. In 2013 en 2014 hield de LHV ook peilingen over ggz in de huisartsenpraktijk.

LHV in de media

BijlageGrootte
PDF-pictogram LHV-peiling GGZ 2015169.4 KB