Huisartsen Eindhoven trekken aan bel over gegevensopvraag gemeente

 
Eindhovense huisartsen hebben aan de bel getrokken bij hun gemeente, nadat medewerkers van de sociale dienst medische gegevens hadden opgevraagd van uitkeringsgerechtigden of -aanvragers. Het ging zowel om patiënten die met een brief van de gemeente naar het spreekuur kwamen als rechtstreekse vragen aan de huisarts. Hierover bericht het Eindhovens Dagblad deze week. In overleg met de LHV hebben de betrokken huisartsen de gevraagde gegevens niet verstrekt. Reden hiervoor was dat de wettelijke regels die gelden voor het opvragen van medische gegevens niet werden gevolgd.

LHV-huisartsenkring Zuidoost Brabant heeft wethouders al eerder via een brief gewezen op de richtlijnen die gelden bij het opvragen van medische gegevens. Tijdens een onlangs door de LHV-kring gehouden bijeenkomst over samenwerken tussen huisartsen en gemeente, is dit onderwerp eveneens besproken. De LHV gaat er van uit dat er in een gesprek met de gemeente een oplossing wordt gevonden voor de ontstane situatie.

Privacy beschermen

De LHV herkent de signalen dat instanties soms medische gegevens opvragen op een manier die niet geoorloofd is en roept (huis)artsen op om daar alert op te zijn. Het medisch beroepsgeheim is er om de privacy van patiënten te beschermen en de vertrouwensrelatie tussen huisartsen en patiënten te waarborgen. Patiënten moeten in alle vrijheid informatie kunnen delen met hun huisarts zonder bang te zijn dat die in verkeerde handen komt.

Regels glashelder

Wat ons betreft zijn de regels glashelder. Artsen mogen zonder toestemming van de patiënt geen gegevens verstrekken aan anderen. Dus ook niet aan medisch adviseurs van gemeentelijke instanties.

Wel kan een behandelend arts, met gerichte toestemming van de patiënt, gerichte vragen beantwoorden van een collega arts. Die vragen moeten schriftelijk worden gesteld en vergezeld gaan van een machtiging van de patiënt. Ook moet de opvragende instantie aangeven over welke informatie hij al beschikt. De behandelend arts mag vervolgens alleen relevante feitelijke medische informatie geven (diagnose) en geen uitspraken doen over bijvoorbeeld prognoses.

Wat kan ik doen?

Zit u in een vergelijkbare situatie of twijfelt u over de manier waarop instanties bij u gegevens opvragen, neem dan contact op met de LHV. Bekijk ook de Praktijkkaart Privacy en de KNMG-wegwijzer Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden om te zien wat de regels zijn bij het opvragen van medische gegevens.