Huisartsen krijgen meer tijd voor oprichten cliëntenraad

 
Huisartsen krijgen meer tijd voor oprichten cliëntenraad
De IGJ gaat niet vanaf 1 juli 2020 direct actief handhaven op nieuwe wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap. Dit betekent voor huisartsen dat de druk van de ketel is voor het oprichten van een cliëntenraad. Huisartsenpraktijken met meer dan 25 zorgverleners moeten hier wel in de tweede helft van dit jaar mee aan de slag.

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Huisartsenvoorzieningen van waaruit meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben. De LHV heeft voor dergelijke huisartsenpraktijken een stappenplan otwikkeld om invulling te kunnen geven aan een cliëntenraad.

Niet actief handhaven

Het ministerie van VWS heeft de LHV laten weten dat VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) er uiteraard begrip voor hebben dat veel zorgaanbieders hun focus vooral hebben op het goed omgaan met de crisis en niet zo zeer op nieuwe wetgeving. Daarom gaat de IGJ niet vanaf 1 juli 2020 direct actief handhaven op nieuwe wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap zoals cliëntenraden. 

Communicatie met patiënten

Ook als de Corona-situatie onder controle is en zorgaanbieders weer meer ruimte hebben voor andere zaken, verwacht de IGJ niet direct dat alle zorgaanbieders die dit eerder niet (verplicht) hadden, direct een cliëntenraad hebben ingericht. Uiteraard wel dat zorgaanbieders vanaf dat moment zich zullen inzetten om aan de wet te gaan voldoen. Vanaf dat moment zal de IGJ hierop gaan toezien.

Stappenplan om te kunnen voldoen aan verplichte cliëntenraad