Huisartsen kunnen duizenden patiënten niet verwijzen

 
Huisartsen kunnen duizenden patiënten niet verwijzen
Huisartsen krijgen kwetsbare patiënten als dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen steeds moeilijker doorverwezen naar de juiste zorg. Huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om heeft schrijnende praktijkverhalen uit de huisartsenpraktijk gebundeld. De LHV herkent de verhalen en steunt het pleidooi van HRMO voor oplossingen voor patiëntenstops, bezuinigingen en wachtlijsten.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: ‘Kwetsbare patiënten zijn de dupe van de huidige situatie waarin tekorten aan personeel, scheve financiering, wachtlijsten en gebrek aan samenhang tussen zorginstellingen aan de orde van de dag zijn. Dat leidt tot frustratie bij huisartsen en hun medewerkers. Het is hoog tijd dat de de verantwoordelijken voor dit systeem alles op alles zetten om aan deze schrijnende situaties een einde te maken.’

Het Roer Moet Om heeft de praktijkverhalen in de vorm van een boekje ‘Patiënt tussen wal en schip’ op 26 november aangeboden aan de Tweede Kamer, met de uitkomsten van een peiling onder huisartsen naar de (zorg)tijd die daarmee verloren gaat.

Negen vertegenwoordigers van huisartsen in Nederland waaronder de LHV en HRMO stuurden recent een Hartenkreet. Daarin vragen zij de politiek om de huisartsen te steunen en te voorkomen dat de samenwerking tussen huisartsen en onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en ggz nog verder vastloopt. Zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle Nederlanders en het een aantrekkelijke sector blijft om in te werken.