Huisartsen maken zich zorgen over contractering 2015

 
De LHV ontvangt uit het hele land signalen van huisartsen die zich zorgen maken over de contractering van zorg voor 2015. Zij maken melding van financiële schokken op praktijkniveau. Tegen de gemaakte afspraken in. Om die reden heeft een bestuurlijk overleg tussen de LHV en Zorgverzekeraars Nederland plaatsgevonden. Gezien de complexiteit van de problemen, wordt er op zeer korte termijn verder gepraat met zowel het ministerie van VWS als Ineen erbij.

Toch een nieuw systeem: dan garanties

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de nieuwe bekostiging. Voor de LHV voldeed de huidige bekostiging prima. Overheid (en verzekeraars)wilden echter een nieuw systeem, zoals afgesproken in het Regeerakkoord. En als het dan toch moet, kun je beter aan de knoppen zitten. Daarom heeft de LHV actief haar invloed uitgeoefend om de basishuisartsenzorg te beschermen, en innovatie en groei te stimuleren.

Dit heeft er onder andere toe geleid dat  in 2015 alleen de eerste stappen worden gezet. En we kregen garanties. De garantie dat de basishuisartsenzorg niet in de verdrukking mag komen. Dat het  macrobudget ten minste met 2,5% mag groeien en de 112 miljoen voor innovatie en resultaatbeloning volledig wordt uitgegeven. En we kregen de garantie dat er geen financiële schokeffecten mogen optreden op praktijkniveau.

De uitvoering wringt, niet de afspraken

Deze afspraken zijn glashelder. Echter, nu de zorgverzekeraars de beleidsregels en tariefbeschikking van de NZa in nieuwe contracten vertalen, lijkt het in de uitvoering te wringen. Zo horen we geluiden dat de tarieven voor programmatische zorg onder druk staan. Een aantal regelingen zijn onduidelijk, zoals de POH-GGZ en POH-S buiten de ketens. En bovenal lijken de voorstellen voor resultaatbeloning zoals de zorgverzekeraars deze nu presenteren wel degelijk financiële schokeffecten te veroorzaken voor individuele huisartsenpraktijken.

Géén schokeffecten

Het allerbelangrijkste voor de LHV is dat er een duidelijke afspraak ligt dat er geen schokeffecten op praktijkniveau mogen optreden bij de introductie van de nieuwe bekostiging. De LHV zit hier bovenop. We weten dat het kader kan en mag groeien, we weten dat er voldoende geld beschikbaar is voor programmatische zorg (S2) en resultaatbeloning (S3). Het komt er nu op aan dat de nieuwe financiering wordt uitgevoerd op een manier die recht doet aan de afspraken die we met zorgverzekeraars en VWS  gemaakt hebben.

De LHV heeft inmiddels het Meldpunt contractering opengesteld. Daar kunnen huisartsen financiële schokken op praktijkniveau als gevolg van de nieuwe bekostiging melden.