Huisartsen over EPD: regio blijft uitgangspunt

 
De beroepsorganisaties in de huisartsenzorg (LHV, NHG en VHN) zijn en blijven van mening dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens het zorgproces moet ondersteunen en geen doel op zich mag zijn. De elektronische gegevensuitwisseling moet daarom vanuit de regio worden vormgegeven en niet landelijk worden opgelegd.

Voor huisartsen staat een goede, veilige en gebruiksvriendelijke infrastructuur voor de informatieoverdracht voorop. Dat kan een al bestaand regionaal netwerk zijn of de nieuwe landelijke infrastructuur (LSP).

Semantische discussie
Minister Klink van VWS heeft de uitgangspuntennotitie van het zorgveld over de elektronische uitwisseling van medische gegevens aangeboden aan de Eerste Kamer. Dit deed hij in de opmaat naar de expertmeeting EPD op 9 december 2009. In een begeleidende brief aan de Eerste Kamer laat de minister weten de uitgangspuntennotitie te beschouwen als belangrijke stap bij de invoering van het landelijk EPD. Daarmee dreigt een semantische discussie te ontstaan over de invoering van het EPD.

Tempo
Beproefd moet worden of de landelijke infrastructuur het regionale Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) op de goede manier kan ontsluiten. Het WDH is op dit moment al in veel regio's beschikbaar. Daarbij staan veiligheid en gebruiksgemak voorop. De huisartsen willen de elektronische uitwisseling van gegevens daarom de komende jaren geleidelijk en gecontroleerd invoeren vanuit een regionaal perspectief. De ervaringen in het veld bepalen wat de huisartsen betreft dan ook het tempo van de invoering van de elektronische gegevensuitwisseling.