Huisartsen stellen doelstellingen voor betere bereikbaarheid vast

 
LHV persbericht - 12 juni 2008. De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft zes doelstellingen vastgesteld om de bereikbaarheid van de huisartsenzorg te verbeteren. Weliswaar blijkt uit diverse onderzoeken onder patiënten een hoge mate van tevredenheid over de zorg die men ontvangt, maar de bereikbaarheid van de huisartspraktijk blijft een punt van aandacht. Onder andere de instelling van een spoedlijn in iedere praktijk, beperking van het gebruik van antwoordapparaten en uitbreiding van het aantal doktersassistenten zijn maatregelen om de bereikbaarheid te vergroten.

De zes doelstellingen die deze week werden aangenomen zijn:

  • Tijdens praktijkuren wordt de patiënt altijd door een medisch deskundige te woord gestaan;
  • Het gebruik van antwoordapparaten wordt zoveel mogelijk beperkt;
  • Iedere praktijk moet over een spoedlijn beschikken, waar de patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundige aan de lijn krijgt;
  • Een telefonische of digitale voorziening voor overleg met collega's en andere zorgverleners;
  • Een inspanningsverplichting om bij spoedgevallen er voor te zorgen dat binnen 15 minuten de juiste zorg bij de hulpvrager aanwezig is, en
  • Patiënten moeten voldoende en duidelijke informatie krijgen over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de huisartsenzorg binnen en buiten praktijkuren.

Binnen de bestaande mogelijkheden worden de spoedlijn en de overleglijn nu al ter hand genomen. Om echter alle doelstellingen door te kunnen voeren, is een uitbreiding van het aantal praktijkassistenten van 1 naar 1,6 fte per normpraktijk van 2350 patiënten een randvoorwaarde. Alleen dan kan een optimale bereikbaarheid van de praktijk gedurende 50 uur per week gegarandeerd worden. Nu is sprake van 1fte (= 38 uur) ondersteuning en gezien het takenpakket en adv-, vakantie- en verlofdagen is dat onvoldoende om 50 uur bereikbaarheid te realiseren.