Huisartsen steunen beweging Juiste Zorg Op De Juiste Plek

 
Huisartsen steunen beweging Juiste Zorg Op De Juiste Plek
Het Kabinet heeft de beweging van de Juiste Zorg Op De Juiste Plek (JZODJP) ingezet. Een beweging die door huisartsen en hun organisaties wordt onderschreven omdat het essentieel is om goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren en om de zorg betaalbaar te houden. Hoe kunnen huisartsen(organisaties) hieraan een bijdrage leveren? En wat is er voor nodig de beweging te versnellen?

Hoe kunnen huisartsen een bijdrage leveren?

Recent zijn de kernwaarden en - taken van de huisartsenzorg herijkt. Huisartsen hebben gezamenlijk bepaald welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten en wat ze als kern van hun vak zien. Tegelijkertijd bieden ze ook helderheid over waar het huisartsenwerk stopt. In deze tijd van hoge werkdruk bij de huisarts wordt de behoefte gevoeld om grenzen aan te geven (“hier kunnen wij een rol spelen en hebben wij waarde voor patiënten en hier niet”).

Dat is tegelijkertijd een oproep tot samenwerking. Huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten. Huisartsenorganisaties ondersteunen die samenwerking.

De kracht van de huisarts is dat hij of zij 24/7 beschikbaar is als medisch-generalist met een sterk ondersteunend team. Samen met zijn team biedt de huisarts spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg en preventieve zorg op patiëntniveau.

Hoe kunnen we de beweging versnellen?

Van belang is dat de patiënten meer tijd in de spreekkamer krijgen, zodat de complexe zorgvragen goed besproken kunnen worden. Daardoor kan de huisarts beter onderzoeken wat de onderliggende vraag is, daarop aansluiten en samen met de patiënt beslissen wat een passende oplossing is. Uit pilots blijkt dat “meer tijd voor de patiënt” leidt tot betere kwaliteit, meer werkplezier en kostenbesparingen dus de Juiste Zorg Op De Juiste Plek. De versnelling is daarnaast mede te bereiken door de stimulering van zelfzorg.

Door bijvoorbeeld te investeren in thuisarts.nl, ontstaat ook ruimte om een beweging van meer complexe zorg naar de eerste lijn te maken. Maar ook om de beweging van de eerste lijn naar zorg in de eigen omgeving en het sociaal domein te maken waar niet medische zorg wordt geleverd (bijvoorbeeld schuldsanering). Om dit te bereiken is een krachtige regionale organisatie wenselijk. Deze kan helpen om ook in de samenwerking met stakeholders de Juiste Zorg Op De Juiste Plek te stimuleren en bijvoorbeeld door ondersteuning op gebied van administratie en ICT huisartsen meer ruimte geven om zich op de kern van hun vak te richten.

LHV, InEen en NHG vinden dat de huisartsenzorg dan wel investeringen nodig heeft om de huisarts en zijn team goed te ondersteunen. Jaarlijks laat de VWS begroting helaas voor de huisartsenzorg nog een onder uitputting zien. Met het hoofdlijnenakkoord zijn de financiële middelen voor de versnelling aanwezig.

Nakomen Hoofdlijnenakkoord basis voor de Juiste Zorg Op De Juiste Plek

Huisartsen ondersteunen de beweging naar de Juiste Zorg Op De Juiste Plek. De randvoorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Hierin hebben de huisartsen(organisaties) en ZN, VWS en de Patiëntenfederatie een richtinggevende agenda opgesteld om op regionaal en landelijk niveau invulling te geven aan Juiste Zorg Op De Juiste Plek.

Uit onderzoek blijkt dat uitvoering van de afspraken zoals meer tijd voor de patiënt, financiële ruimte voor een gezonde praktijkvoering, meer organisatie en infrastructuur, betere ondersteuning, ICT en een goed ondersteunend team essentieel zijn voor de huisartsenzorg.Alleen dan komt er voldoende ruimte in de praktijken én kunnen er goede afspraken met stakeholders als ziekenhuizen, wijkverpleging en gemeenten worden gemaakt om de noodzakelijke stappen te zetten naar Juiste Zorg Op De Juiste Plek.