Huisartsen uit hele land op de bres voor tolkentelefoon

 
Huisartsen uit hele land op de bres voor tolkentelefoon
Huisartsen uit het hele land zijn de afgelopen weken op de bres gesprongen voor de tolkentelefoon. In landelijke en regionale media vertellen zij over het belang van de tolkentelefoon voor het kunnen leveren van goede zorg aan vluchtelingen. Met hun praktijkvoorbeelden willen zij minister Schippers en de Tweede Kamer overtuigen donderdag 8 december in te stemmen met de invoering van de tolkentelefoon.

"Ik ben laatst flink geschrokken", vertelt huisarts Henny de Hartog in haar voorbeeld in dagblad Trouw over de noodzaak van een tolk. "Ik had met een vrouw uit Syrië zo goed als het kon besproken wat ze moest doen aan haar buikpijn. Ik dacht aan een darmprobleem. Ze knikte ‘ja’ en het leek alsof we elkaar begrepen, maar ik was er toch niet zeker van. Na haar zou een jongere landgenote van haar komen, die ik wel zou kunnen verstaan. Voor de zekerheid heb ik haar erbij gehaald. Bleek het te gaan om een infectie in de baarmoeder”.

Verhalen teruglezen of -luisteren

Dit verhaal en andere verhalen kunt u teruglezen of terugluisteren via onderstaande links:

  • Huisarts Henny de Hartog in Trouw en in de Tubantia
  • Huisarts Geert-Jan van Loenen bij RTV-Oost
  • Huisarts Rob Jansen bij Radio 1, vanaf 17.36 uur
  • Huisarts Marco Blanker bij Medisch Contact
  • Huisarts Marco Boote in De Stentor (in papieren editie)
  • LHV-voorzitter Ella Kalsbeek bij BNR

Achtergrond

Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen. Mensen die allemaal een dokter nodig hebben. Veel artsen en andere zorgverleners melden ons de problemen die zij ervaren bij het verlenen van zorg aan deze groep. Ze achten het van groot belang dat juist deze groep kwetsbare mensen inclusief de grote groep nareizers, die nieuw in een gemeente komen wonen en naar een zorgverlener moeten, gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. De Tweede Kamer stemt op donderdag 8 december over de (her)invoering van de tolkentelefoon.