Huisartsen vragen meer tijd voor tekenen contract

 
Huisartsen vragen meer tijd voor tekenen contract
De LHV krijgt veel vragen van huisartsen over de deadline voor het tekenen van het contract met hun preferente verzekeraar. Zorgverzekeraars geven nu aan dat voor huisartsen, met name waar de zorggroep er nog niet uit is met de verzekeraar, het contracteerportaal langer open blijft.

Veel huisartsen hebben nog onvoldoende zicht op het contract van hun zorggroep. Omdat het om een belangrijk deel van de omzet gaat en omdat beide contracten invloed op elkaar kunnen hebben, willen huisartsen deze contracten in samenhang kunnen beoordelen.

Ruimte

De LHV en InEen vinden dit ook belangrijk en zijn hierover het gesprek aangegaan met verschillende verzekeraars. Zorgverzekeraars geven nu aan dat waar nodig het contracteerportaal langer open blijft. Dit moet huisartsen de ruimte geven om beide contracten goed te kunnen beoordelen en een afgewogen besluiten te nemen.

Declareren

Verzekeraars geven daarbij wel aan dat, hoe langer een praktijk wacht met tekenen, des te moeilijker is het voor een verzekeraar om alles voor 1 januari 2018 in te regelen en daarmee declareren meteen mogelijk te maken.