Huisartsen vragen minister meer onderzoek te doen naar digitale zorg

 
Huisartsen vragen minister meer onderzoek te doen naar digitale zorg
De Tweede Kamer spreekt deze week met minister Van Rijn over de curatieve zorg. Dit moment grijpen huisartsenorganisaties NHG, InEen en LHV aan om de doorbraak van e-health in perspectief te plaatsen en te vragen om meer onderzoek naar de effectiviteit van digitalisering in de huisartsenpraktijk. De ervaringen van huisartsen in coronatijd zijn hierbij behulpzaam.

De coronacrisis heeft gelukkig ook positieve veranderingen in gang gezet. Zo is het goed om te zien dat beeldbellen en e-consulten er voortaan bij horen in de huisartsenpraktijk. In een brief aan de Tweede Kamer vragen we aandacht voor de praktijkervaringen van huisartsen. U laat ons weten dat er veel goed ging, maar niet alles. Mede veroorzaakt door de hoge druk waaronder de digitale zorg tot stand moest komen.

Ervaringen uit de praktijk

  • Noodzaak: in de crisisfase hebben huisartsen en hun patiënten geen andere keuze. Patiënten konden tot voor kort niet meer fysiek naar de praktijk komen. Huisartsen wilden wel hun patiënten blijven spreken en in bepaalde gevallen ook kunnen zien. Daarom gingen consulten op afstand, via telefoon, e-mail en beeldbellen. Maar zorg is en blijft gebaat bij persoonlijk contact. Een klinische blik van de dokter blijft nodig en kan niet altijd volledig digitaal.
  • Techniek: huisartsen hebben naast positieve ook negatieve ervaringen met beeldbellen. Het kost meer tijd, de techniek hapert, het netwerk raakt overbelast, de patiënt beschikt zelf niet over technisch toereikende middelen.
  • Type zorg: het maakt verschil of je een controleafspraak hebt bij de huisarts (vaak geschikt voor beeldbellen) of het goede gesprek wilt voeren over wel/niet doorbehandelen. Of als je met nieuwe klachten bij de huisarts komt. Niet elke zorg leent zich even goed voor beeldbellen.
  • Patiëntengroep: we merken dat in de ene praktijk digitale zorg beter aanslaat dan in de andere praktijk. Dit hangt mede af van je patiëntenpopulatie. Er is onderzoek nodig naar de factoren die hierbij een rol spelen en of en hoe we die kunnen beïnvloeden.

Maatwerk nodig

Voor het kunnen bieden van maatwerk in de huisartsenpraktijk moeten we nog beter weten wat wel en niet werkt, bij welke doelgroepen, klachten en aandoeningen. In de afgelopen periode zijn zoveel ervaringen opgedaan door huisartsen die we kunnen benutten. Daarom vragen we de minister meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van digitaal zorg verlenen. Zodat we daadwerkelijk met elkaar kunnen bepalen of digitalisering mede een oplossing is voor het personeelstekort en tot meer ruimte, mogelijkheden en draagvlak leidt van en voor zorgprofessionals en patiënten.

In aanloop naar het nota overleg curatieve zorg hebben de huisartsenorganisaties ook de volgende onderwerpen onder de aandacht gebracht:

  1. Regie en samenwerking: sleutelwoorden voor toekomstbestendige huisartsenzorg
  2. Discussie over (on)zinnige zorg: basisvoorwaarde is meer tijd voor de patiënt

Hierover leest u meer in de brief aan de Tweede Kamer