Huisartsen werken hard aan bereikbaarheid

 
Huisartsen geven hoge prioriteit aan de telefonische bereikbaarheid van hun praktijk. Dat blijkt uit een onderzoek van ARGO Rijksuniversiteit Groningen onder 966 huisartspraktijken in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zeventig procent van de onderzochte praktijken heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk.

De belangrijkste verbeteringen waren het informeren van patiënten (64%) en het investeren in een nieuwe telefooncentrale (59%). "Deze cijfers geven aan dat de verbetering van de bereikbaarheid van de praktijk erg leeft onder huisartsen. Dat is een groot compliment waard", zegt LHV-bestuurslid Bram Stegeman. "Temeer omdat nog eens 20% van de praktijken aangeeft op korte termijn verbeterplannen te gaan uitvoeren.

Eindrapportage "Verbetering telefonische bereikbaarheid van huisartsenzorg", 2009 (pdf)

Toegenomen zorgvraag
In het onderzoek is ook nagegaan wat de belangrijkste oorzaken zijn dat huisartspraktijken soms matig bereikbaar zijn. De helft van alle ondervraagden geeft aan dat dit komt door de toegenomen zorgvraag van patiënten en de behoefte aan telefonisch contact. Een andere belangrijke oorzaak is het takenpakket van de praktijkassistent, zowel de telefonische als patiëntgebonden taken.

Bram Stegeman: "Binnen de bestaande mogelijkheden hebben de huisartsen al veel gedaan aan de verbetering van hun bereikbaarheid, hoewel verdere verbeteringen nog wel noodzakelijk zijn. Voor een optimale bereikbaarheid is een uitbreiding van het aantal praktijkassistenten van 1 naar 1,6 fte per normpraktijk van 2.350 patiënten een randvoorwaarde. Alleen dan kan een optimale bereikbaarheid van de praktijk gedurende 50 uur per week gegarandeerd worden. Nu is sprake van 1fte (= 38 uur) assistentie en gezien het takenpakket en adv-, vakantie- en verlofdagen is dat onvoldoende om 50 uur bereikbaarheid te realiseren. Daarvoor is een uitbreiding van het kostenbudget van de huisarts noodzakelijk."

Dertig seconden
In juni 2008 concludeerde de LHV zelf al dat de telefonische bereikbaarheid van huisartspraktijken niet altijd optimaal was. Daarbij formuleerde de LHV een aantal uitgangspunten voor de verbetering van die bereikbaarheid. De instelling van een spoedlijn die binnen dertig seconden opgenomen wordt, de beperking van antwoordapparaten en uitbreiding van het aantal praktijkassistenten waren de belangrijkste maatregelen daarvoor.

De conclusie van de LHV werd in september 2008 bevestigd via een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Bram Stegeman: "Volgend jaar zal de Inspectie het onderzoek weer herhalen. We vertrouwen er op dat de conclusies van ons laatste onderzoek dan ook bevestigd worden. Dan blijkt dus dat onze investeringen hun vruchten hebben afgeworpen."

BijlageGrootte
PDF-pictogram eindrapportage_lhv_juli_2009_1.pdf365.77 KB