Huisartsen willen regionale uitwisseling medische gegevens

 
De elektronische uitwisseling van medische gegevens moet vanuit de regio worden vormgegeven en niet landelijk worden opgelegd. Dit stellen de beroepsorganisaties in de huisartsenzorg, LHV, NHG en VHN. De minister moet het veld hiertoe de ruimte geven, in het belang van de zorg voor de patiënt. Die is immers lokaal georganiseerd.

Huisartsen onderschrijven al jaren het belang van het onderling elektronisch uitwisselen van gegevens. 'Wij bieden integrale zorg dicht bij huis. Die zorg is gebaat bij een integraal en compleet dossier,' zegt Paul Habets, vicevoorzitter van de LHV, namens de gezamenlijke huisartsenverenigingen. 'Maar de elektronische uitwisseling van gegevens moet het zorgproces ondersteunen en mag geen doel op zich zijn.'

LHV, NHG en VHN hebben daarom de uitgangspunten vastgelegd voor een elektronisch medisch dossier dat huisartsen in de waarneming gebruiken. 'Wat ons betreft zijn deze uitgangspunten een begaanbare weg om te komen tot verbetering van de bestaande regionale informatie-uitwisseling in de huisartsenzorg,' aldus Habets. 'Wij vertrouwen erop dat de minister ons hierin steunt en huisartsen de ruimte geeft.'

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD (pdf)

Betrouwbaarheid voorop
Minister Klink van VWS richt zich met zijn wens tot invoering van een landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in eerste instantie op het werkgebied van de huisarts. Huisartsen hebben al meer dan twintig jaar ervaring met het opbouwen en overdragen van medische gegevens ten behoeve van de patiëntenzorg. Het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) is op dit moment al op veel plaatsen regionaal beschikbaar. Beproefd moet worden of het WDH ook via de landelijke infrastructuur voor de huisartsen ontsloten kan worden.

Daarbij staan veiligheid en gebruiksgemak voorop. De huisartsen willen deze toepassingen daarom de komende jaren geleidelijk en gecontroleerd invoeren vanuit een regionaal perspectief. 'Voor ons staat het vertrouwen van de patiënt voorop,' stelt Habets. 'Dat betekent dat de uitwisseling van gegevens veilig en betrouwbaar moet zijn. Dat stelt zowel eisen aan de systemen als aan de gebruikers. Wij willen daarbij niet over een nacht ijs gaan. De ervaringen in het veld bepalen dus het tempo van de invoering van de elektronische gegevensuitwisseling.'