Huisartsenkringen werken toe naar 1 LHV

 
Huisartsenkringen werken toe naar 1 LHV
Onder de noemer “1 LHV” hebben we binnen de vereniging het afgelopen jaar gewerkt aan nadere samenwerking en afspraken tussen en met de Huisartsenkringen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke belofte aan alle leden, het “basistakenpakket” dat iedere Kring in zijn eigen gebied invulling geeft. Zo is voor alle leden helder wat de LHV en hun regionale Kring voor hen doen.

Een van de kenmerken van de LHV is de combinatie van landelijke én regionale belangbehartiging en dienstverlening. Daar werken het landelijke bestuur en verenigingsbureau en de regionale medewerkers en Kringbestuurders nadrukkelijk gezamenlijk aan. Op die manier kunnen we zowel bij u in de buurt als op het landelijk toneel u als (aankomend) huisarts zo goed mogelijk bedienen.

1 huisarts, 1 lidmaatschap, 1 LHV 

Met onze Kringen kunnen we recht doen aan de specifieke regionale context waarin u werkzaam bent. We vinden het belangrijk om naast die veelkleurigheid ook aandacht te besteden aan wat we delen, aan wat we gezamenlijk hebben. Daarbij willen we zorgen dat we een vereniging zijn waar alle leden, in elke regio en in welke vorm ze ook werkzaam zijn als huisarts, zich thuis en vertegenwoordigd voelen. Dat noemen we “1 LHV”.

Het basistakenpakket van de Kring 

In dat kader heeft de LHV Ledenraad (waarin alle Kringen vertegenwoordigd zijn) gezamenlijk geformuleerd wat alle Kringen als verantwoordelijkheid zien naar alle huisartsen toe. Dat hebben we in de vorm gegoten van een “basistakenpakket”. Dat basistakenpakket beschrijft wat ieder lid van elke LHV-Huisartsenkring mag verwachten.

Elke Kring geeft vervolgens zelf kleuring aan dat pakket. Want onze belofte aan de leden is hetzelfde, maar de invulling en uitvoer is afhankelijk van de regionale context. Via de communicatiekanalen van uw Huisartsenkring (Kringwebsite, HAweb-groep en/of nieuwsbrief) legt uw Kring uit hoe zij hier invulling aangeven.

Vervolgstappen

Vanuit de gedachte van 1 LHV werken we ook aan een gelijkwaardig lidmaatschap voor elke huisarts en gelijkwaardig aanbod voor elke huisarts, waarbij het verschil in contributiesystematiek tussen de verschillende soorten huisartsen vervalt. Ook wat dat betreft geen ongelijkheid meer. Dat geldt voor de Kringen én landelijk. Die wijziging zal per 1 januari 2020 ingaan. In de loop van 2019 zult u hierover meer informatie van ons ontvangen.

Bekijk hier de algemene beschrijving van het basistakenpakket of lees meer over de huisartsenkringen.