Huisartsenorganisaties tegen verplicht stellen screeningsinstrument GGZ

 
LHV, NHG en InEen krijgen signalen van huisartsen dat in contracten voor 2015 het gebruik van een door de verzekeraar aangedragen screeningsinstrument verplicht wordt gesteld voor patiënten met psychische problematiek. In een brief aan een van de zorgverzekeraars hebben de huisartsenorganisaties de oproep gedaan te respecteren dat de beroepsgroep handelt op basis van professionele autonomie die gefundeerd is op wetenschappelijke richtlijnen.

De NHG-Standaarden en multidisciplinaire richtlijnen vormen de basis van het goed kunnen uitoefenen van de poortwachtersrol, ook voor de GGZ. Instrumenten die niet gevalideerd zijn, kunnen niet bijdragen aan een zorgvuldige zorgverlening. Het verplicht stellen van een (ongevalideerd) screeningsinstrument is daarom volgens de huisartsenorganisaties ongewenst.

Verwijzing

De huisartsenorganisaties geven ook aan dat het niet de rol van de verzekeraar is een antwoord te formuleren op de vraag wat medisch-inhoudelijk gezien een juiste verwijzing is. Het verwijzingsinstrument voor de huisarts is de verwijsbrief. De beroepsstandaard van de huisartsen is dat een verwijsbrief een duidelijke vraag aan de vervolgbehandelaar bevat, gebaseerd op de richtlijnen voor verslaglegging en gegevensuitwisseling. Is dat niet het geval, dan heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de huisarts daar op basis van spiegelinformatie op aan te spreken.