Huisartsenorganisaties tekenen deelakkoord over roken in Nationaal Preventieakkoord

 
Huisartsenorganisaties tekenen deelakkoord over roken in Nationaal Preventieakkoord
LHV, NHG en InEen hebben samen opgetrokken bij het leveren van hun inbreng voor de deeltafel Roken, als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Het nieuwe Preventieakkoord bevat mooie ambities voor een gezonder Nederland. Juist de breedte van de betrokken organisaties geeft aan dat een gezonde leefstijl en leefomgeving niet per definitie medisch is, maar van de maatschappij.

Op vrijdag 23 november heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS), samen met zeventig betrokken partijen, het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Naast het deelakkoord over roken omvat het Nationaal Preventieakkoord ook deelakkoorden op de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Uitkomsten overleg deeltafel roken

André Louwen (bestuurslid InEen) tekende namens LHV, NHG en InEen het deelakkoord. LHV, NHG en InEen hebben zich op het onderwerp roken sterk gemaakt voor de volgende punten:

  • De vrijstelling van het eigen risico voor de stoppen met roken medicatie door zorgverzekeraars wanneer deze gekoppeld is aan gedragsmatige begeleiding.
  • Aandacht voor de vergoeding van meer dan één stoppen met roken poging: vanwege de gebleken effectiviteit van herhaalde stoppogingen.
  • Verbeteren van de ondersteuning/advisering van huisartsen aan patiënten die willen stoppen met roken. Hier vallen onder andere aanpassingen aan de NHG-producten EVS/consultwijzer, NHGDoc, Thuisarts.nl en het ontwikkelen van een e-learning module onder.

Samen werken aan een rookvrije generatie

Met het afgelopen vrijdag gelanceerde Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan zeventig partijen - waaronder maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijs en het kabinet - samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Samen willen alle partijen bereiken dat:

  • in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan;
  • jongeren en zwangeren geen alcohol drinken;
  • iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol;
  • het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt.

Meer informatie

Aanvullende informatie voor huisartsenpraktijken: