Huisartsentekorten: LHV en minister willen gezamenlijk onderzoek

 
Huisartsentekorten: LHV en minister willen gezamenlijk onderzoek
De LHV heeft met minister Bruins overlegd over het (dreigende) huisartsentekorten. Aanleiding voor dit gesprek zijn signalen die wij krijgen uit diverse plekken in het land. Daaruit blijkt dat het moeilijk is om praktijkopvolging en waarnemers te vinden. Ook zijn er praktijken die patiëntenstops invoeren.

Eerder lieten wij weten dat we minister Bruins (Medische Zorg) hebben benaderd over zijn uitspraken over huisartsentekorten. Toen is afgesproken om met elkaar in overleg te gaan. Een eerste overleg daarover heeft woensdag 7 maart plaatsgevonden.

Een belangrijke uitkomst van dit gesprek is dat de LHV en het ministerie van VWS de problematiek achter (dreigende) huisartsentekorten gezamenlijk willen onderzoeken en dan op zo’n manier dat er ook zicht komt op oplossingsrichtingen.

Brede inventarisatie en toekomstbestendige aanpak

Voor ons is het belangrijk dat we een brede inventarisatie maken van de problematiek. Te zien is dat het probleem van huisartsentekorten zich niet alleen op de 'bekende’ plekken voordoet, zoals in dunbevolkte gebieden. Ook in achterstandswijken, grotere steden en regio’s zijn de problemen zichtbaar. Deze problemen willen wij dus ook in kaart brengen. Daarbij willen we niet alleen harde cijfers over bijvoorbeeld de verwachte in- en uitstroom. Ook willen we beter inzicht krijgen in de motieven van (aankomende) huisartsen.

We willen concrete inzichten krijgen in de oorzaken van de problematiek en daar duidelijke acties aan koppelen, zodat er op de korte en op de langere termijn overal voldoende huisartsenzorg beschikbaar is. Na dit eerste verkennende gesprek gaan de LHV en het ministerie verder met elkaar in overleg om tot een onderzoek te komen.

Aandacht in media en politiek

In media en in de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek is er geregeld aandacht voor huisartsentekorten. Zo werden er deze week in de Tweede Kamer door de PvdA mondelinge vragen gesteld aan minister Bruins. Ook tv-programma Radar besteedde aandacht aan het huisartsentekort in Leeuwarden. Daarin kwam huisarts Michiel Eggink van LHV-Huisartsenkring Friesland aan het woord.