Hulpmiddelen voor optimale zorg bij een verstandelijke beperking

 
Hulpmiddelen voor optimale zorg bij een verstandelijke beperking
De medische problemen van mensen met een verstandelijke handicap zijn vaak heel specifiek. Hoe krijgt u als huisarts de risico’s goed en snel in beeld? Raadpleeg een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG). De geactualiseerde handreiking Samenwerking huisarts & AVG biedt u informatie om de samenwerking soepel te laten verlopen.

De handreiking Samenwerking huisarts & AVG en de bijbehorende praktijkkaart geven u handvatten voor de:

  • verdeling van taken en verantwoordelijkheden,
  • financiële vergoedingen,
  • declaraties en
  • afspraken over zorg tijdens ANW-diensten.

Ook bevat het een modelsamenwerkingsovereenkomst die u als basis voor uw samenwerking met de AVG kunt gebruiken.