IGZ steunt inzet tolkentelefoon voor vluchtelingen

 
IGZ steunt inzet tolkentelefoon voor vluchtelingen
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) steunt de inzet van de tolkentelefoon bij de zorg voor vluchtelingen. In een brief schrijft de IGZ dat "goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener - indien nodig via een tolk - onmisbaar is voor goede kwaliteit van zorg”. Een belangrijke steun in de strijd we samen met andere partijen voeren voor de (her)invoering van de tolkentelefoon voor vluchtelingen. Donderdag 7 december stemt de Tweede Kamer hierover.

“Deze brief van de Inspectie is een belangrijke steun, want de structurele inzet van de tolkentelefoon is de enige manier waarop veilig zorg verleend kan worden", vertelt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. "Alleen dan krijgt de patiënt optimale zorg en loopt de zorgverlener niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet".

Achterstand in zorg

"Artsen vertellen mij dat veel vluchtelingen in de overlevingsmodus staan. Het duurt vaak een tijd voor gezondheidsproblemen aan het licht komen; bijvoorbeeld nadat ze gehuisvest zijn. Dan komen trauma’s of onderdrukte problemen naar boven. Vaak is er sprake van een achterstand in zorg voor chronische aandoeningen. Elkaar goed begrijpen is essentieel bij complexe klachten. Dan volstaat niet alleen een basale kennis van onze taal, maar heb je een tolk hard nodig.”

Politieke steun

Een aantal politieke partijen waaronder GroenLinks en D66 hebben bij de behandeling van de VWS-begroting 2017 gevraagd om een structurele vergoeding van de tolkentelefoon. Hierover stemt de Tweede Kamer deze week. Een aantal politieke partijen verzet zich of spreekt zijn steun nog niet uit. Ook minister Schippers ziet niets in een structurele vergoeding van de tolkentelefoon. Hiermee lijkt de minister een andere koers te varen dan ‘haar’ Inspectie.

Achtergrond

Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen. Mensen die allemaal een dokter nodig hebben. Veel artsen en andere zorgverleners melden ons de problemen die zij ervaren bij het verlenen van zorg aan deze groep, doordat zij geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon.

Zorgverleners achten het van groot belang dat juist deze groep kwetsbare mensen inclusief de grote groep nareizers, die nieuw in een gemeente komen wonen en naar een zorgverlener moeten, gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Hierover stuurden de LHV en 7 andere zorgorganisaties in september een brief naar de Tweede Kamer.