Implementatie Wkkgz: landelijke geschilleninstantie in oprichting

 
Implementatie Wkkgz: landelijke geschilleninstantie in oprichting
De Wkkgz verplicht vanaf 2017 alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben, te werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Maandag 5 september dient de LHV samen met InEen en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) de aanvraag voor erkenning van de landelijke geschilleninstantie - de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) - in bij het ministerie van VWS. In oktober kunt u zich formeel bij de SKGE aanmelden, hierover ontvangt u nader bericht van de LHV.

De voorbereidingen voor de oprichting van de landelijke geschilleninstantie lopen volgens planning. De organisatie staat op 1 januari 2017 klaar om klachten en geschillen in de huisartsenzorg af te handelen. In oktober ontvangt u van ons een digitale brief met daarin een link waarmee u zich formeel kunt aanmelden bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Zo kunt u tegen een kostendekkend tarief aan deze wettelijke verplichting voldoen.  

Klachtenfunctionaris

Daarnaast kunt u binnenkort tegen een kleine vergoeding ook een abonnement op de klachtenfunctionaris nemen. Zo heeft u altijd de beschikking over een klachtenfunctionaris bij u in de buurt die werkt conform de landelijke klachtenregeling. Publicatie hiervan volgt in oktober.

Meer informatie vindt u in ons eerdere bericht: Implementatie Wkkgz: waar staan we en in het LHV-dossier Wkkgz - klachtenwet. U leest daarin wat u in 2016 op orde moet hebben, welke onderdelen u voor 2017 moet voorbereiden en wat de nieuwe wet voor waarnemers betekent. 

We houden u via de LHV-website op de hoogte van de voortgang rond de implementatie van de Wkkgz.