Invoering wet DBA verder uitgesteld

 
Invoering wet DBA verder uitgesteld
De overgangsperiode voor de invoering van de wet DBA als opvolger van de VAR wordt verlengd. Deze liep al tot 1 januari 2018 en wordt nu verder verlengd tot 1 juli 2018. Op dit moment heeft dit voor u als huisarts geen gevolgen.

De oorspronkelijke overgangstermijn was bedoeld om opdrachtgevers en opdrachtnemers de gelegenheid te bieden om over te stappen naar de nieuwe werkwijze, zonder VAR, maar met modelcontract. Aanleiding voor deze verlenging is de onrust onder werkgevers en zzp’ers. Er blijken veel knelpunten in de opvolger van de VAR-verklaring te zitten.

Ons advies

Huisartsen zijn voortvarend aan de slag gegaan met de overstap naar het nieuwe modelcontract. Sinds 1 mei 2016 zijn meer dan 10.000 waarneemcontracten gemaakt met de LHV-contractgenerator. Ook werd een groot aantal modelovereenkomsten van opdracht voor de zelfstandige POH-GGZ aangevraagd.

De LHV adviseert nu:

  • Blijf de modelovereenkomsten en de generator gewoon gebruiken. Het sluiten van overeenkomsten heeft niet alleen fiscaal nut. Het is altijd verstandig om afspraken op papier te maken. De door ons gemaakte overeenkomsten bevatten de belangrijkste elementen die geregeld moeten worden.
  • Bovendien helpt de overeenkomst waarnemer om het fiscale Ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting te onderbouwen.
  • De LHV houdt in de gaten hoe het nu verder gaat met de Wet DBA. In april hebben wij de overheid gewezen op onze bezwaren. Met name omdat wij vinden dat de nieuwe wet de inzet van waarnemers niet mag belemmeren. 

Modelcontract voor ANW-diensten

De LHV inmiddels ook een modelcontract voor ANW-diensten ontwikkeld. Hiermee kunnen praktijkhouders en waarnemers nu ook – volgens een door de Belastingdienst goedgekeurd format – diensten aan elkaar verkopen.