Inzicht in uw praktijk: voorschrijf- en aflevercijfers vergelijken

 
Inzicht in uw praktijk: voorschrijf- en aflevercijfers vergelijken
Uw voorschrijfcijfers vergelijken met de aflevercijfers van Vektis: op verzoek van de LHV maakt de software van VIP Calculus - 'Inzicht in de praktijk' het nu mogelijk om deze vergelijkingen te maken voor de indicatoren van de 4 grote verzekeraars.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft indicatoren ontwikkeld die inzicht geven in het voorschrijfgedrag van huisartsen. Zorgverzekeraars hanteren elk een eigen set van deze indicatoren om huisartsen te belonen voor hun doelmatig voorschrijven (in segment 3 van de bekostiging van de huisartsenzorg).

De komende tijd maken zorgverzekeraars de zogeheten prestaties doelmatig voorschrijven aan huisartsen bekend. Voor deze prestaties baseren zij zich op de Vektis-cijfers die u in VECOZO kunt vinden. De cijfers van Vektis betreffen de afgeleverde recepten die te herleiden zijn tot de huisartspraktijk; het gaat hierbij dus om afgeleverde medicijnen, de zogenaamde aflevercijfers.

Zelf de cijfers vergelijken

De software van VIP Calculus - 'Inzicht in de praktijk' heeft al langer een module die het mogelijk maakt uw voorschrijfcijfers (op basis van de IVM-indicatoren die Zilveren Kruis hanteert) te vergelijken met de aflevercijfers uit Vektis. Op verzoek van de LHV is het nu voor huisartsen die over 'Inzicht in de Praktijk' beschikken ook mogelijk om voor de andere grote verzekeraars hun voorschrijfcijfers (de recepten zoals zij deze in hun HIS aanmaken) uit hun HIS te extraheren en ze zo te vergelijken met de aflevercijfers uit Vektis. Deze vergelijking geeft u inzicht in 14 specifieke IVM-indicatoren. Eventuele verschillen kunt u met uw zorgverzekeraar bespreken. Aan deze extra module binnen 'Inzicht in de praktijk' zijn kosten verbonden.

Meer informatie over VIP-Calculus - Inzicht in de praktijk