Jonge artsen presenteren toekomstplannen voor de zorg

 
De aankomende generatie artsen en apothekers moet meer als coach optreden dan in hun ogen nu het geval is. Dat is één van de ideeën van de werkgroep Jonge Zorgverleners, dat een visiedocument over de zorg in 2025 heeft opgesteld.

"Wij zijn de zorgverleners die straks moeten zorgen dat bestaande problemen, zoals betaalbaarheid van de zorg, opgevangen worden", zegt Marjan Kruijer, aios huisartsgeneeskunde en voorzitter van de LOVAH. "Daarom willen we samen met andere aios en apothekers in opleiding pro-actief meedenken over de toekomst en onderdeel zijn van de oplossing."

Werkgroep
Kruijer is als LOVAH-voorzitter betrokken bij de werkgroep Jonge Zorgverleners, die de visie heeft opgesteld. Dat de groep uit 17 disciplines bestaat is volgens Kruijer een groot voordeel. "We moeten het straks met zijn allen gaan waarmaken, dus kunnen we er nu beter alvast met z'n allen over nadenken."

Verlengde bestaande visies
De visie ligt in het verlengde van reeds bestaande visies van de beroepsverenigingen. "Wij willen met onze visie over de schotten heen kijken en afstemming vinden tussen de verschillende disciplines", zegt Kruijer. "We komen met de stap na de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en visies van andere beroepsgroepen. We hebben eigenlijk het zorglandschap voor 2025 wat verder ingekleurd."

Toekomstvisie
De werkgroep Jonge Zorgverleners kwam dinsdag bijeen in Utrecht om de laatste hand te leggen aan de toekomstvisie. Dinsdag 8 oktober wordt het document aangeboden aan minister Schippers van VWS.

In het septembernummer van De Dokter volgt een uitgebreid interview met Marjan Kruijer over het visiedocument.