Kabinet moet beschikbare bedden voor eerstelijnsverblijf onderzoeken

 
Kabinet moet beschikbare bedden voor eerstelijnsverblijf onderzoeken
Recent is de motie van CDA/PvdA aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht voor het eind van het jaar inzicht te geven in de beschikbare bedden voor eerstelijnsverblijf per 2017. Ook is bepaald dat inventarisatie nodig is van hoe de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio’s is georganiseerd. De NZa gaat dit onderzoek uitvoeren.

Update: 28-11-2016: De vaste Kamercommissie van VWS heeft - naar aanleiding van de berichtgeving over problemen op de spoedeisende hulp in de regio’s Amsterdam en Limburg - de minister en de staatssecretaris verzocht de Kamer deze week te informeren over de stand van zaken in deze regio’s en een overzicht te geven van de eerstelijnsverblijfdekking van alle regio’s.

Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten. De LHV vindt het goed nieuws dat er naar aanleiding van de motie onderzoek wordt gedaan naar de beschikbare ingekochte capaciteit in de regio’s.

Het Juiste Loket

Krijgt u uw patiënten moeilijk tijdelijk opgenomen? Het is in het belang van de patiënt en van de huisartsenzorg dat u de ervaren knelpunten in uw praktijk doorgeeft. Hiervoor kunt u terecht bij het Juiste Loket: op werkdagen telefonisch te bereiken op 030 89 78 78 (van 8.30 tot 17.30 uur) of via meldpunt@juisteloket.nl.

Meer informatie over eerstelijnsverblijf vindt u in het dossier Ouderenzorg.