Kabinet moet uitzondering Mededingingswet voor eerstelijnszorg onderzoeken

 
Dinsdagmiddag is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van SP en ChristenUnie waarin het Kabinet wordt verzocht te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is. De LHV is verheugd met die motie. “De Mededingingswet is één van de grote belemmeringen in de contractering én voor het optimaliseren van zorg in de buurt”, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

De LHV vindt dat de Mededingingswet niet aansluit bij de dagelijkse praktijk in de huisartsenzorg. “Om de zorg dichterbij de patiënt te kunnen organiseren, moeten zorgverleners in de eerste lijn kunnen samenwerken. De Mededingingswet werpt juist allerlei drempels op voor die samenwerking en daarnaast is er een groot grijs gebied in wat er wel en niet mag. Zo werkt de Mededingingswet dus juist beperkend voor innovatie en verbetering in de eerstelijnszorg”, stelt Ella Kalsbeek, “het is goed dat dit nu door het Kabinet zal worden onderzocht.”

Onderhandelingspositie

Ook in de contractering van de huisartsenzorg lopen huisartsen tegen de beperkingen door de Mededingingswet aan. Kalsbeek: “In de afgelopen periode van contractering door zorgverzekeraars zien we dat huisartsen vaak geen echt contact kunnen krijgen met de verzekeraar over de inhoud van het contract.” Zorgverzekeraars geven aan dat ze niet met elke individuele huisarts in onderhandeling gaan. Door de Mededingingswet mogen huisartsen echter niet collectief onderhandelen.

Naast de Mededingingswet is ook de opstelling van zorgverzekeraars een heikel punt. Uit een recente peiling van de LHV onder praktijkhoudende huisartsen komt sterk naar voren dat huisartsen willen dat verzekeraars serieus naar hun voorstellen luisteren. Zorg dichtbij en op maat – een streven dat we allen onderschrijven – vergt ook inzet van de verzekeraars. Dat komt nu onvoldoende uit de verf. De LHV heeft dat punt onlangs aangekaart in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer en gaat ook met de verzekeraars zelf hierover het gesprek aan.