KNMG bestudeert kabinetsbrief over rapport Schnabel

 
Minister Schippers van Volksgezondheid bracht woensdag 12 oktober de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie Schabel over voltooid leven naar buiten. Artsenfederatie KNMG zal zich met de LHV en de andere federatiepartners goed in de brief en de consequenties verdiepen alvorens met een reactie te komen.

In het rapport stelde de adviescommissie voltooid leven onder leiding van Paul Schnabel in februari 2016 dat het verruimen van juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding onwenselijk is. De kabinetsreactie bevat 2 kernpunten:

  1. De euthanasiewet functioneert goed en blijft intact.
  2. Er komt voor voltooid leven aparte wetgeving.

De KNMG bestudeert de brief en neemt samen met haar federatiepartners de tijd om tot een gewogen reactie te komen.

KNMG in de regio

Ook bespreekt de artsenfederatie momenteel tijdens debatten in de KNMG-districten de dilemma’s die in de praktijk voor patiënten en artsen bestaan. Deze kabinetsreactie wordt hierin meegenomen.

Tv-uitzending

Minister Schippers bracht de reactie naar buiten tijdens een uitzending van Nieuwsuur.