KNMG: Maak van tuchtrecht geen strafrecht

 
De KNMG wil in gesprek met minister Schippers over aanscherping en uitbreiding van het tuchtrecht. Dat schrijft de artsenfederatie op haar website. Recente initiatieven leiden tot de opkomst van zogenaamd strafrecht light, stelt de KNMG. Daarin lijkt het bestraffen van artsen centraal te staan. Dat moet veranderen zodat de kwaliteit van zorg weer voorop komt te staan, schrijft de artsenfederatie waar ook de LHV deel van uitmaakt.

Directe aanleiding voor het verzoek om een gesprek is een motie van de Kamer waarin minister Schipper wordt opgeroepen tot het strenger straffen van artsen. Delicten in de privésfeer kunnen worden meegewogen in het oordeel van de rechter en kunnen tot een beroepsverbod leiden voor de duur van het leven. De KNMG uit onbegrip over het op deze manier exclusief aanpakken van de artsen als beroepsgroep. Ook stelt de KNMG dat een dergelijk verbod alleen gerechtvaardigd is als wordt bewezen dat de betrokkene in de toekomst geen goede en veilige zorg meer kan bieden. Hiervoor is een aantoonbaar verband met de beroepsuitoefening juist noodzakelijk.

Preventie in plaats van repressie

De KNMG maakt zich ook zorgen over de verschuiving van tuchtrecht naar strafrecht light. Artsen worden steeds vaker tuchtrechtelijk verantwoordelijk gehouden en maatregelen worden verzwaard. Ook vraagt de KNMG opnieuw aandacht voor de criminaliserende werking die uitgaat van het met naam en toenaam publiceren van berispte artsen in de Staatscourant en regionale kranten. De KNMG vraagt minister Schippers om een gesprek over recente ontwikkelingen, mogelijkheden ter voorkoming van functioneringsproblemen en vroegtijdige signalering. KNMG wil een focus op preventie in plaats van repressie.