KNMG in Nieuwsuur: nieuwe tolkenregeling onvoldoende voor goede zorgverlening

 
KNMG in Nieuwsuur: nieuwe tolkenregeling onvoldoende voor goede zorgverlening
De KNMG is teleurgesteld over de regeling voor tolkenvergoeding die sinds 1 mei geldt. Dat zegt KNMG-voorzitter René Héman in Nieuwsuur: “Deze regeling is veel te beperkt. Het zet zorgverleners en niet-Nederlandstalige patiënten met de rug tegen de muur, met het risico dat geen verantwoorde zorg kan worden verleend.”

Bekijk uitzending

Vanaf 1 mei 2017 kunnen alleen huisartsen voor hun gesprekken met recente statushouders gebruik maken van een tolkdienst die vergoed wordt door het ministerie van VWS. Er gelden strikte voorwaarden voor het gebruik van deze regeling. De KNMG uitte vorig jaar samen met de LHV, verloskundigen, apothekers, tandartsen, psychologen, fysiotherapeuten, ggz-organisaties en de GGD in een open brief grote bezwaren tegen de beperkte regeling.

Alleen voor huisartsen

De regeling schiet tekort, omdat alleen huisartsen ervan gebruik mogen maken. Héman: “Taalbarrières spelen ook bijvoorbeeld in de verloskunde, de ggz en de tandartsenzorg. Veel zorgverleners zijn bang om zonder tolk de verkeerde zorg te leveren.”

Beperkte groep patiënten

Ten tweede geldt de regeling alleen voor nieuwe statushouders die ná 1 juli 2016 een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen en die nog niet langer dan 6 maanden bij de huisartsenpraktijk staan ingeschreven. Verder mag alleen van de regeling gebruik worden gemaakt tijdens de eerste 6 maanden vanaf het moment van inschrijving. Dat is zeker voor de complexe zorgvragen waar deze patiënten mee kampen veel te kort.

Breder probleem

Zorgverleners ervaren niet alleen bij de nieuwe groep statushouders, maar ook bij met name eerste generatie migranten uit niet-Westerse landen al jaren dat het erg lastig is om zonder tolk goede zorg te verlenen. Dit is vastgesteld door het NIVEL in 2016. Een professionele tolk is vaak onmisbaar, zeker bij complexe zorgvragen en taboeonderwerpen. Maar ook bij slechtnieuwsgesprekken en het verkrijgen van geïnformeerde toestemming.

Héman: “Dan kun je wel zeggen dat iedereen de Nederlandse taal moet leren, maar je staat als zorgverlener wel met je rug tegen de muur als je niet goed kunt communiceren. We moeten kunnen praten met onze patiënten om goede zorg te verlenen. Of het nu gaat om een vluchteling of om een eerste generatie migrant die de Nederlandse taal nog niet kent. Zij lopen extra gezondheidsrisico’s zonder een goede tolkenregeling. Maar óók de samenleving als geheel loopt risico’s, bijvoorbeeld bij besmettelijke ziektes. Daarnaast leiden misverstanden tot extra zorggebruik en dus tot extra kosten.”

Meer info: