KNMG publiceert handreiking over opnames in de spreekkamer

 
KNMG publiceert handreiking over opnames in de spreekkamer
Veel artsen hebben er al mee te maken gehad: een patiënt wil het consult graag opnemen. Mag dat zomaar? Wat zijn de risico’s van zo’n opname? Biedt het ook kansen in het kader van de behandeling? Om al deze vragen te beantwoorden, komt artsenfederatie KNMG met een handreiking.

De handreiking Opnemen van gesprekken door patiënten volgt na onderzoek onder het KNMG-artsenpanel en eerder onderzoek onder medisch specialisten over dit onderwerp. Daaruit bleek een behoefte onder artsen aan informatie over wat wel en niet mag én over hoe ze het opnemen van gesprekken op een goede manier kunnen integreren in de praktijk.

Wat zegt de wet?

In de handreiking schetst de KNMG het wettelijke plaatje: volgens de wet mag een patiënt geluidsopnames maken van het gesprek met een arts. Hiervoor heeft de patiënt uw toestemming niet nodig. Deze opname mag wel alleen maar gebruikt worden voor privédoeleinden. Denk aan het terugluisteren met een familielid of een andere betrokken zorgverlener. Openbaarmaking van de opname, bijvoorbeeld via social media, mag niet tenzij u daar als arts toestemming voor geeft. Beeldopnames in vorm van foto en video zonder toestemming niet toegestaan.

Een bredere uitleg van de wettelijke regels vindt u in de KNMG-handreiking.

Advies

De handreiking geeft ook advies over hoe u met opnames kunt omgaan. Zo wordt het aangeraden om te vragen waarom de patiënt behoefte heeft het gesprek op te nemen. U kunt dan over en weer de zorgen en wensen bespreken. Ook kunt u dan kijken of er misschien een andere manier is die de patiënt meer op de weg helpt. Zoals het geven van een samenvatting aan het einde van een consult of het advies aan de patiënt om een naaste mee te nemen naar het consult.

Ook biedt de KNMG een voorbeeldtekst die u kunt gebruiken in de wachtkamer.

In de praktijk

LHV-ledenblad De Dokter spreekt met Alex Poppelaars, huisarts in Breda en huisartsopleider, over zijn ervaringen met opnames in de spreekkamer. Krista Tromp, beleidsadviseur ethiek bij de KNMG, komt aan het woord over de totstandkoming van de handreiking. Verder leest u de belangrijke tips bij het opnemen van consulten. Lees het artikel Wil uw patiënt het consult opnemen?.

In Medisch Contact ook aandacht voor de handreiking in het artikel Toen bleek het consult te zijn opgenomen....