KNMG scherpt Meldcode Kindermishandeling aan

 
Op 4 september 2008 heeft KNMG-voorzitter Peter Holland de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling aan minister André Rouvoet aangeboden. Met deze nieuwe Meldcode stimuleert de KNMG dat artsen zich actiever gaan inzetten in de strijd tegen kindermishandeling. In dit bericht kunt u de meldcode en het stappenplan voor (vermoedens van) kindermishandeling downloaden.

Artsen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. De nieuwe Meldcode hanteert als uitgangspunt 'spreken, tenzij', tegenover het 'zwijgen, tenzij' van de oude Meldcode. Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die mogelijk schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Van iedere arts wordt daarom verwacht dat hij spreekt voor het kind bij vermoedens van kindermishandeling.

De nieuwe meldcode vraagt veel van artsen. Maar de meldcode biedt hen ook houvast en bescherming, ook al omdat het tuchtrecht de code als uitgangspunt hanteert. De code bevat verder een helder stappenplan voor artsen hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

(Na)scholing voor artsen is essentieel om meer bewustwording rond kindermishandeling en de rol van de arts te vergroten. De KNMG werkt aan een totaalprogramma van voorlichting, bij- en nascholing. Een e-learningmodule via het web, waar we samen met Medisch Contact aan werken, maakt hier onderdeel van uit.

Download de meldcode en het stappenplan
Download de samenvatting van de meldcode en het stappenplan

Voor advies en/of melding van (vermoedens van) kindermishandeling kunt u bellen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, tel. 0900-1231230. (5 eurocent per minuut, automatische doorschakeling naar eigen regio), 24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie over het AMK bekijkt u de website.

Bron: KNMG