Komt u in aanmerking voor bijdrage in scholing personeel?

 
Komt u in aanmerking voor bijdrage in scholing personeel?
Check nu of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de scholing van uw personeel. Ga hiervoor naar de website SectorplanPlus.nl. Het kabinet heeft voor de komende 4 jaar namelijk 320 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholing van medewerkers in de zorg. Een deel hiervan is beschikbaar voor de huisartsenzorg. Tussen 28 november en 5 december kan ingeschreven worden voor het eerste deel van dit budget.

Hoe u een aanvraag kunt indienen vindt u op www.sectorplanplus.nl. Hier staan veelgestelde vragen en algemene informatie. Vanaf dinsdag 28 november is het webportal open, waar u een account kunt aanmaken en de aanvraag kunt doen.

De LHV is niet betrokken bij de uitvoering van deze regeling. Vragen over deze regeling kunt u stellen aan de Regioplus-organisatie bij u in de buurt. Deze vindt u via de regiokaart met postcodecheck op www.regioplus.nl.

Deze bijdrage staat los van de bijdrage die u kunt krijgen via SSFH voor het begeleiden van stagiairs. Voor alle opleidingen gelden maximale vergoedingen. Bovendien is de bijdrage altijd een percentage van de totale kosten. Voor kleine ondernemingen geldt bijvoorbeeld een subsidiepercentage van maximaal 70 procent.

Begin nu

In het eerste tijdvak zijn de mogelijkheden om aanvragen in te dienen breder dan in de tranches daarna. De eisen worden verhoogd. Dan moet de aanvraag bijvoorbeeld aansluiten bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) die nu in de regio’s worden ontwikkeld.

Dien dus - indien mogelijk –  tussen 28 november en 5 december 2017 al een aanvraag in. De LHV en SSFH onderzoeken hoe huisartsen ook voor de volgende tranches in aanmerking kunnen komen.

Waarom?

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200.000 personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. Ook in de huisartsenzorg worden de tekorten aan doktersassistentes en praktijkondersteuners al gevoeld. Daarom investeert de overheid fors in het aantrekken van nieuwe mensen voor de zorg én het behouden van mensen voor de sector.

Beschikbare subsidie

De beschikbare subsidie wordt verstrekt door het ministerie van VWS aan de regionale werkgeversorganisaties. Zij verdelen het in verschillende tranches (totaal 6) over werkgevers in zorg en welzijn. In totaal is 260 miljoen euro beschikbaar voor verpleeghuiszorg en 60 miljoen voor inzet in de overige sectoren in zorg en welzijn. De bedoeling is dat met deze subsidie zo´n 170.000 (nieuwe) professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Welke opleidingen en cursussen komen in aanmerking?

NB Alle nieuwe instroom tussen 24 augustus 2017 en 1 mei 2018 komt in aanmerking voor een aanvraag in de 1e tranche.
A) Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Zoals bijvoorbeeld de opleiding van een doktersassistent.
B) Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo-duaal.
C) Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen) zoals de opleiding van uw POH.
D) Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen).
E) Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen) zoals kortdurende cursussen op het gebied van E-health, EPD, wijkgericht werken en stagebegeleiding.