Kortdurend verblijf in zorginstelling per 2017 in basispakket

 
Kortdurend verblijf in zorginstelling per 2017 in basispakket
Het kortdurend eerstelijnsverblijf wordt vanaf 2017 betaald vanuit de basisverzekering. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Zorgverzekeraars kunnen deze zorg per 1 januari 2017 inkopen. Nu geldt hiervoor nog een tijdelijke subsidieregeling. De LHV blijft zich inzetten voor betere beschikbaarheid en toegankelijkheid van het eerstelijnsverblijf.

Kortdurend eerstelijnsverblijf is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Goed toegankelijke kortdurend eerstelijnsverblijf is volgens de LHV een belangrijke voorwaarde om de eerste lijn te kunnen versterken in de zorg voor kwetsbare patiënten.

We hopen dat het eerstelijnsverblijf door overheveling naar het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) toegankelijker en beter beschikbaar wordt. De LHV blijft alert op de gevolgen van de overheveling, een toenemende lastendruk is bijvoorbeeld ongewenst.

De LHV heeft zich in het voortraject hard gemaakt voor:

  1. Een aparte prestatie voor de huisarts die medische zorg levert aan een kortdurend eerstelijnsverblijf, dat wil zeggen: de huisartsenzorg is geen onderdeel van het integrale tarief van een kortdurend eerstelijnsverblijf.

  2. Stel huisartsen niet verantwoordelijk voor het verplegende/verzorgende deel van het eerstelijnsverblijf. Dit is door de minister van VWS bevestigd, wat betekent dat huisartsen ook niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de aanwezigheid van voldoende eerstelijnsbedden. De inkopende zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk.

  3. Makkelijke toegang tot het eerstelijnsverblijf. Met verschillende landelijke partijen, waaronder de LHV, is een afwegingsinstrument ontwikkeld dat helderheid biedt over de toegang tot het eerstelijnsverblijf. 3 vormen van zorg worden omschreven; het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatieve patiënten. Inmiddels wordt er gewerkt aan een herziene versie van het afwegingsinstrument. Deze krijgt u in het najaar van 2016.

    De LHV vindt dat in alle gevallen de juiste professional ingezet moet kunnen worden. U moet dus eenvoudig de aanvullende zorg van een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapte kunnen inschakelen. De inzet van deze artsen is onderdeel van de integrale bekostiging eerstelijnsverblijf. Het is nu vooral belangrijk dat zorgverzekeraars deze zorg ook inkopen.

  4. Voldoende beschikbare bedden voor opname in het kortdurend eerstelijnsverblijf. Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten Daarnaast wil de LHV dat er een regionaal overzicht komt over de beschikbare bedden. Dit is een taak van de regionale zorgaanbieders van het eerstelijnsverblijf.

We houden u via de LHV-website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond het eerstelijnsverblijf. Leden ontvangen wekelijks een nieuwsbrief met actualiteiten.

Meer informatie