Ledenraad benoemt Wendy Borneman als nieuw bestuurslid

 
De Ledenraad van de LHV is op 19 april 2016 unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Wendy Borneman, waarnemend huisarts uit Deventer, tot lid van het bestuur van de LHV.

Wendy Borneman volgt Bram Stegeman op, die deze avond voor het laatst in de Ledenraad aanwezig was. Bram Stegeman blikte terug op zeven jaar als bestuurslid van de LHV: ‘Ik heb het steeds met ontzettend veel plezier gedaan.’

Verder is tijdens de Ledenraad gesproken over de volgende onderwerpen:

Het Roer Gaat Om

De stand van zaken van het Roer Gaat Om Het traject dat op gang is gebracht na Het Roer Moet Om is dat de betrokken partijen op 1 mei 2016 een implementatieplan voor het onderdeel Kwaliteit presenteren. Op het onderdeel Gelijkwaardigheid hebben zorgverzekeraars en huisartsenorganisaties recent 11 nieuwe werkafspraken gemaakt. Een van deze werkafspraken is dat zorgverzekeraars huisartsen zo vroeg mogelijk betrekken bij het opstellen van het beleid voor de komende contractperiode. Momenteel vinden hierover op diverse plekken in het land gesprekken tussen huisartsen, hun vertegenwoordigers van de LHV en zorgverzekeraars plaats. 

Toekomstbestendige vereniging

Onder de noemer LHV 2022 heeft de LHV sinds januari 2015 gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de vereniging, waarvan de resultaten nu zichtbaar worden. Zo is er nu een heldere omschrijving van waar de LHV voor staat: een zogeheten position statement, dat de komende tijd via de LHV-kanalen bekend gemaakt wordt. Daarin staat de verbinding centraal. Niet alleen behartigt de LHV de belangen van huisartsen als professionals, maar ook die van hun praktijken en het huisartsenvak.

Voor een grotere herkenbaarheid van de verschillende doelgroepen binnen de vereniging, zoals praktijkhouders, waarnemers, hid(ha’s) en apotheekhoudende huisartsen komen er nog dit jaar zogeheten doelgroepcommissies. Deze bestaan uit huisartsen uit de doelgroep, die zorgen voor binding en samen met het bureau van de LHV de expertise leveren op specifieke vraagstukken van de doelgroep. In het landelijk bestuur van de vereniging krijgt elke doelgroep een portefeuillehouder.

Meer over de Ledenraad