Let op: nieuw modelverslag euthanasie

 
Let op: nieuw modelverslag euthanasie
Vanaf 1 juli 2016 geldt een nieuwe versie van het modelverslag dat u moet gebruiken bij het melden van euthanasie. In deze nieuwe versie zijn extra vragen opgenomen zodat het modelverslag beter aansluit op de richtlijn Uitvoering euthanasie of hulp bij zelfdoding.

De KNMG heeft voor u een bewerkbaar formulier gemaakt.

Aansluiten op de Richtlijn Uitvoering euthanasie

In deze nieuwe versie zijn extra vragen opgenomen om het modelverslag beter te laten aansluiten op de KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dit hebben de ministeries van VWS en Veiligheid & Justitie gedaan, op initiatief van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en in afstemming met de KNMG.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie hanteren deze richtlijn bij de beoordeling van de zorgvuldigheidseis van de medisch zorgvuldige uitvoering. Artsen zijn na uitvoering van euthanasie verplicht dit modelverslag in te vullen.

Andere formulieren ongewijzigd

Het tweede formulier dat moet worden ingevuld door de uitvoerend arts, de mededeling van de behandelend arts aan de gemeentelijk lijkschouwer, is ongewijzigd. Dit geldt ook voor het formulier dat de gemeentelijk lijkschouwer aan de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie moet toesturen.

Toetsingscommissies

Waar de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie op toetst, is opgenomen in de Code of Practice. Hieruit blijkt welke aspecten de toetsingscommissies relevant achten bij het toetsen van meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Meer informatie vindt u op www.knmg.nl/euthanasie.