LHV-achterban wil ‘Meer tijd voor de patiënt’ in contract met zorgverzekeraar

 
LHV-achterban wil ‘Meer tijd voor de patiënt’ in contract met zorgverzekeraar
Huisartsen willen in nieuwe contracten met zorgverzekeraars afspraken maken over meer tijd voor de patiënt. Ze willen ook echt in gesprek, want de meeste huisartsen ervaren hun zorgcontract nu als een voldongen feit. Dat blijkt uit een peiling van de LHV, vooruitlopend op de nieuwe contracteringsperiode voor 2019 en de jaren daarna.

Op dit moment maken de zorgverzekeraars hun inzet bekend voor die nieuwe contractronde, daarna worden conceptcontracten tussen zorgverzekeraars en huisartsen opgesteld. "De komende tijd gaan we met alle zorgverzekeraars het gesprek aan over hoe we daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt kunnen realiseren", kondigt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek aan.

"En wij rekenen daarbij op wederkerigheid en gelijkwaardigheid als het aankomt op het maken van afspraken met de zorgverzekeraars."

Download uitkomsten

Werkdruk hoog

Recent onderzoek toont aan dat de werkdruk bij huisartsen onverantwoord hoog is. "Zelf hebben de huisartsen daar inmiddels al heel veel aan gedaan", stelt Kalsbeek. "Nu kunnen de zorgverzekeraars ons helpen door structureel meer ondersteuning te regelen of op andere manieren meer tijd voor de patiënt te realiseren."

Sommige zorgverzekeraars doen dat al.” Kalsbeek wijst bijvoorbeeld op succesvolle pilots van VGZ in Gorinchem en Afferden. "VGZ heeft de huisartsen daar financiële ruimte gegeven voor consulten van een kwartier in plaats van de gebruikelijke, veel te krappe 10 minuten. Dat levert onder meer veel minder verwijzingen naar het ziekenhuis op."

Wederkerige relatie nodig

Ervaringen en beeldvorming van huisartsen met de contracten met zorgverzekeraars zijn nog niet erg positief, blijkt uit de door onderzoeksbureau Newcom uitgevoerde ledenpeiling. "Huisartsen hebben maar weinig vertrouwen in zorgverzekeraars", vat Kalsbeek samen. "Dat moet anders, maar dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!"

Het nu ontbrekende vertrouwen keert volgens Kalsbeek alleen terug als de zorgverzekeraars bereid zijn een wederkerige relatie met huisartsen aan te gaan en er een beter gesprek over de inhoud plaatsvindt. “Werken aan het herstel van het vertrouwen is heel erg nodig om de zorg houdbaar en kwalitatief hoogwaardig te maken.”

Bundelen

Nadrukkelijk geeft de LHV-achterban in de peiling ook aan dat er behoefte is om de krachten richting zorgverzekeraars te bundelen. Om de positie van huisartsen in hun contractgesprekken met zorgverzekeraars te versterken, gaat de LHV daarom haar leden nog meer gestructureerd ondersteunen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Download de onderzoeksuitkomsten745.71 KB