LHV actualiseert statuten

 
In de bijeenkomst van 19 april 2016 besluit de Ledenraad van de LHV over een wijziging van de statuten van de vereniging. De voorgenomen wijzigingen betreffen een actualisatie op vier onderdelen.

Het voorgenomen besluit tot een statutenwijziging betreft:

  1. Risico VPB-heffing verkleinen
  2. Indeling leden en gevolgen contributieheffing
  3. Verantwoordelijkheid leden voor de juistheid van door hen opgegeven inkomsten
  4. Benoemingsprocedure bestuurders

De Ledenraad besluit in april over de voorgestelde wijzigingen in de statuten, die de vorm van een concept notariële akte heeft.