LHV akkoord met nieuw LSP-convenant en vernieuwde vergoedingen

 
LHV akkoord met nieuw LSP-convenant en vernieuwde vergoedingen
De LHV-ledenraad is akkoord gegaan met ondertekening van het LSP-convenant voor 2016-2020. De LHV is er van overtuigd dat het LSP toegevoegde waarde kan hebben voor een veilige uitwisseling van bepaalde gegevens tussen huisartsenpraktijk, huisartsenpost en apotheek. Daarom ondersteunt zij de voortzetting van het LSP. Met de ingang van het convenant zijn ook vernieuwde vergoedingen voor huisartsen van toepassing.

De nieuwe vergoedingsregeling is tot stand gekomen na onderhandeling tussen de LHV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Convenant

De LHV vindt de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens (tussen huisartsenpraktijk en huisartsenpost) en het beschikbaar hebben van actuele medicatie- en ICA-gegevens voor voorschrijvers en verstrekkers van groot belang. Het LSP is een veilige manier om deze gegevens uit te wisselen. Daarom ondertekent de LHV het LSP-convenant voor de periode 2016-2020.

We zullen de verdere doorontwikkeling van het LSP en de VZVZ kritisch volgen en beoordelen. De komende periode wordt in de eerste plaats gekenmerkt door het intensiveren van het gebruik en de doorontwikkeling van de huidige basisinfrastructuur. De LHV geeft niet op voorhand commitment af voor het toevoegen van nieuwe functionaliteiten of het aansluiten van nieuwe doelgroepen op het LSP. Daarover wordt besloten als de situatie zich voordoet.

Vergoedingen

De belangrijkste wijzigingen in de vergoedingen:

  • Voor startende praktijken en bij praktijkovername is er weer een aansluitvergoeding beschikbaar (deze was per april 2014 vervallen). Dat betekent dat deze praktijken een tegemoetkoming ontvangen in de kosten die ze moeten maken als ze aansluiten op het LSP.
  • Voor alle praktijken is een structurele jaarlijkse vergoeding afgesproken als tegemoetkoming in de ICT- en gebruikskosten. Deze is vastgesteld op € 0,25 per ingeschreven patiënt, onder de voorwaarde dat 25 procent (dit was 50 procent) van uw patiënten aangemeld is op het LSP.
  • Er zijn vergoedingen voor huisartsen als tegemoetkoming in de kosten voor het informeren van patiënten over het LSP en het registreren van de toestemming. Deze opt-in vergoedingen zijn enigszins verhoogd en de voorwaarden zijn verlaagd of gewijzigd. Huisartsen krijgen een basisvergoeding van €0,89 per nieuw aangemeld patiëntendossier (opt-in). Indien uw opt-in-percentage meer dan 35 procent is, wordt een hogere vergoeding van € 1,18 uitgekeerd.

De vergoedingsregeling loopt tot 2020. Bekijk ook het complete overzicht van de vergoedingen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram LSP-convenant 2016 - 2020193.96 KB
PDF-pictogram Overzicht LSP-vergoedingen583.44 KB