LHV: Bewegingsruimte voor de huisartsenzorg

 
Mededinging roept in de (huisartsen)zorg een aantal ongelukkige effecten op. Ontwikkelingen worden daardoor geremd. Daarom doet de LHV voorstellen om ongewenste bijeffecten van het zorgstelsel op te lossen. Op dinsdag 26 mei heeft de LHV deze aan minister Schippers gepresenteerd.

Huisartsen vallen onder de regels van het zorgstelsel, waarbij mededinging een van de uitgangspunten is. De ene vorm van zorg past beter in het stelsel dan de andere. Huisartsgeneeskunde heeft een aantal bijzondere kenmerken die maken dat de mededingingswet en de huidige spelregels tussen huisartsen en verzekeraars averechts kunnen uitpakken.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “De toepassing van de mededingingswet leidt veel te vaak tot wrijving. De patiënt heeft daar uiteindelijk de meeste last van omdat regelmatig projecten die de zorg verbeteren niet van de grond komen. Maar ook verzekeraars en huisartsen merken dat omdat zij vaak met elkaar gedoe hebben. Het moet mogelijk zijn om samen met de overheid en de verzekeraars deze ongelukkige impasse te doorbreken”.

Onevenwichtigheid

Een van de ongewenste bijeffecten van de marktwerking en de mededingingswet is de onevenwichtige verhouding tussen huisartsen en verzekeraars. Die blijkt bijvoorbeeld jaarlijks uit contracten die verzekeraars voorleggen waarover de huisartsen niet mogen onderhandelen. De wet verbiedt dat. De gespannen verhouding tussen huisartsen en verzekeraars die daarvan het gevolg is, is voor niemand goed. Daarom is een aanpak van de knelpunten op zijn plaats.

Tijd voor concrete stappen

De LHV ziet mogelijkheden voor verbetering:

  1. Aanpak van de (contractuele) relatie tussen huisartsen en verzekeraars heeft de hoogste prioriteit. De LHV wil dat de lucht geklaard wordt door verandering van een aantal spelregels. Daarvoor is de overheid nodig die de huisartsen meer armslag moet geven om te kunnen onderhandelen. Aanvullend wil de LHV samen met de verzekeraars komen tot een aantal afspraken die recht doen aan de gelijkwaardigheid van partijen.
  2. De LHV stelt voor om de mededinging voor de zorg apart te regelen, náást de mededingingswet en onder een andere wet die nu al speciaal voor de zorg bestaat (Wet marktordening gezondheidszorg). Door de mededingingsregels apart voor de zorg te regelen, is meer maatwerk mogelijk waardoor ongewenste bijeffecten effectiever kunnen worden voorkomen.

Vooruit

De LHV wil met de huisartsenzorg vóóruit. Belemmeringen die we nu tegenkomen, moeten daarom in het belang van de patiënt worden opgelost. De LHV wil samen met de overheid, andere zorgverleners en zorgverzekeraars in dialoog over de voorstellen die zij op 26 mei heeft gepresenteerd.

Download de notitie en aanbiedingsbrief

Presentatie notitie in de media