LHV bezorgd over uitwisseling jeugdzorggegevens naar gemeenten

 
Met de decentralisatie van de jeugdhulp wordt sinds 1 januari 2015 de jeugdhulp betaald door de gemeenten. Door een leemte in de Jeugdwet mogen zorgverleners echter geen persoonsgegevens verstrekken die de gemeenten stellen nodig te hebben om de zorgverleners te betalen. Het kabinet stelt nu een tijdelijke regeling in om dit probleem op te lossen. Daarmee zijn de zorgen van de LHV echter niet geheel weggenomen.

De tijdelijke regeling zorgt ervoor dat zorgverleners in juridisch opzicht niet hun medisch beroepsgeheim schenden wanneer zij bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan de gemeenten. Een meer uitgebreide uitleg over de regeling vindt u in de berichtgeving van de KNMG.

Met de regeling is er de mogelijkheid voor (ouders van) patiënten in de gespecialiseerde jeugd-ggz om bezwaar te maken tegen vermelding van diagnosegegevens aan de gemeente. De LHV raadt u aan uw patiënten op deze mogelijkheid te wijzen.

Zorgen over informatiebeveiliging gemeenten

De LHV maakt zich zorgen over de manier waarop gemeenten omgaan met de gevoelige gegevens die zij ontvangen. De regeling zorgt er immers niet automatisch voor dat gemeenten de gegevens ook voldoende beveiligd opslaan en afschermen voor onbevoegden. Daarom vindt de LHV dat gemeenten moeten garanderen dat zij hun informatiebeveiliging op orde hebben en dat de ontvangen persoonsgegevens alleen worden ingezien waar strikt noodzakelijk (namelijk voor de vergoeding van de verleende zorg) en door personen die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim. In onze contacten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zullen wij dit aankaarten.

Definitieve regeling in de maak

Het kabinet heeft aangegeven dat de regeling van kracht is tot er nieuwe wetgeving is met daarbij een definitieve regeling. De KNMG zal betrokken zijn bij het opstellen van de definitieve regeling.

Bekijk ook: