LHV-Declareerwijzer 2017 is uit

 
LHV-Declareerwijzer 2017 is uit
Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe in de dagelijkse praktijk? Dat leest u in de vernieuwde LHV-Declareerwijzer. De uitgebreide declareerwijzer geeft u een overzicht van de regels van 2017, met bijpassende praktijkvoorbeelden.

De Declareerwijzer 2017 beschrijft de bindende regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zoals die zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor huisartsenzorg. Daarnaast geven we aan hoe u deze regels kunt toepassen. De Declareerwijzer bevat geen adviezen over de hoogte van de tarieven die in rekening kunnen worden gebracht. De declareerwijzer is ook dit jaar een eenvoudig doorzoekbare pdf. Via de snelknoppen, inhoudsopgave en trefwoordenlijst vindt u snel wat u zoekt.

Nieuw dit jaar is de informatie over hoe u het Eerstelijnsverblijf mag declareren en wat het betekent dat u voor een groot aantal prestaties en verrichtingen geen contract met uw verzekeraar meer nodig hebt. De declareerwijzer 2017 laat voor de betreffende prestaties en verrichtingen duidelijk het onderscheid zien tussen het declareren met en zonder overeenkomst met de verzekeraar.

Download declareerwijzer