LHV Declareerwijzer aangepast na deels vervallen contractvereiste

 
LHV Declareerwijzer aangepast na deels vervallen contractvereiste
De LHV Declareerwijzer is aangepast aan de nieuwe tariefbeschikking huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat dat per 1 april de contractvereiste voor circa 30 verrichtingen vervalt. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de huisarts ook zonder contract bepaalde zorgprestaties moet kunnen leveren tegen een redelijke vergoeding.

Wat verandert er?

Per 1 april 2016 veranderen de volgende zaken:

 • S1-verrichtingen(zoals chirurgie, intensieve zorg, Cyriax en IUD aanbrengen)
  • Contractvereiste vervalt
  • Prestaties worden nader omschreven en aanvullende kwaliteitseisen worden gesteld
 • S2-ketenzorg
  • Huisartsen die de zorg niet via de zorggroep leveren, mogen voor deze zorg de reguliere consulttarieven declareren
 • M&I-verrichtingen
  • Contractvereiste voor M&I-verrichtingen blijft bestaan
  • Voor 16 M&I-verrichtingen komen alternatieve prestaties met NZa-tarieven
 • ANW-zorg
  • Contractvereiste voor de ANW-consulttarieven (buiten de HDS) vervalt
  • Wel neemt de NZa in de tariefbeschikking op dat inschrijftarieven alleen kunnen worden gedeclareerd ‘indien de huisarts de continuïteit van de huisartsenzorg, 24/7 heeft gewaarborgd voor de bij hem ingeschreven patiënten’.
 • Passantentarieven
  • Het contractvereiste vervalt

Terugwerkende kracht

De wijzigingen zijn ingegaan op 1 april 2016 en kennen nagenoeg allemaal een terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Alleen voor de S1-verrichtingen Cyriax en IUD geldt een terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, omdat hiervoor in 2015 geen overeenkomst nodig was.

Naar de bijgewerkte LHV Declareerwijzer